macOS

operativsystemet till Macintosh. Det kallades för Mac OS X från mars 2001 till sommaren 2012, därefter bara OS X till sommaren 2016, då Apple ändrade namnet till macOS. – Mac OS X/OS X/macOS ersatte gamla Mac OS, som var helt annorlunda. Det grafiska an­vändar­gräns­snittet heter Aqua. Användaren kan gå förbi Aqua och köra macOS som ren Unix med textkommandon. macOS bygger på en version av BSD (en form av Unix) som heter Darwin. – macOS är delvis en vidareutveckling av NextStep, anpassad för Macintosh. Båda utvecklades under ledning av Avie Tevanian. – När man köpte det som då hette Mac OS X ingick de första åren ett komplett Mac OS version 9.2 (Mac OS Classic), som aktiverades automatiskt när användarna startade äldre Mac-program. Men det försvann i och med att Apple gick över till Intel­processorer. – Namnet: Ut­talet som Apple an­vände för OS X var ”OS tio” respektive ”OS ten”. X:et i OS X stod för ”version tio”: numreringen fortsatte alltså från Mac OS, vars sista version var 9.2.2. Alla versioner av macOS och dess föregångare har versions­nummer 10, följt av punkt och en siffra som skiljer versionerna åt. De hade också, fram till 2013, namn efter stora katter: Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion och Mountain Lion. Efter Mountain Lion har de haft namn efter platser i Kalifornien. Den första blev Mavericks, sedan följde YosemiteEl Capitan, Sierra, High Sierra och Mojave. – På WWDC i juni 2016 meddelades att operativsystemet byter namn till macOS. Den första versionen av macOS var Sierra. – För iPhone och iPad an­vänds en variant av samma operativsystem, iOS.

[macos] [ändrad 29 mars 2019]

Mach

en version av Unixkärnan, ut­­vecklad 1985—1994 vid Carnegie Mellon‑universi­tetet av bland andra Avie Tevanian. – Mach är en kärna, inte ett komplett operativ­­system. En del utföranden av Mach räknas som mikrokärnor. – Målet för Mach­­projektet var att skapa en modernare version av Unix, avsedd för flerprocessor­­system, multi­körning och multi­­trådning. Det var tänkt som en vidare­utveck­ling av och ersättning för BSD. Det blev mer flexi­belt, men också lång­­sammare. – Mach var mycket fram­gångs­rikt under några år runt 1990. Mach var kärna i OSF/1, ett försök att skapa ett en­­het­ligt Unix. (OSF/1 levde längst kvar som Tru64.) IBM använde Mach i en version av OS/2. Mach ingick också i Next­­Step, och används i modifierad form (se XNU) i macOS. – Tyvärr blev Mach‑pro­jektet aldrig riktigt klart. Carnegie Mellon har (mycket gammal) infor­mation om Mach­­pro­jektet (länk). Mer infor­mation finns på Wikipedia. – En version av Mach ingår som mikrokärna i det fria operativ­systemet GNU.

[it-historia] [unix] [ändrad 7 september 2018]

NextStep

det nerlagda objektorienterade Unix-baserade operativsystemet till Next-datorerna, utvecklat av främst Avie Tevanian och Bud Tribble. – Noga räknat var Nextstep ett grafiskt användargränssnitt och en pro­gram­utveck­lings­miljö till ope­ra­tiv­system­kärnan Mach – jämför med Windows, som först var ett ”skal” till Dos. Next-datorn blev aldrig någon succé, men NextStep vann respekt genom sin lättanvända och kraftfulla ut­veck­lings­miljö. NextStep portades därför till andra datortyper, till exempel vanlig pc, medan tillverkningen av själva datorn Next lades ned. – För att sprida NextStep utanför bank- och finansmarknaden, där det snabbt blev populärt, släpptes kopplingen till Mach. NextStep döptes om till OpenStep och skrevs om, så att det kunde köras på andra operativsystem, främst Solaris och Windows NT. 1997 köpte Apple Next för att använda NextStep som grund för en total omarbetning av Mac OS. OS X (numera macOS) är en vidare­utveckling av NextStep, men är inte kompatibelt med det. – Apple har slutat att utveckla och underhålla NextStep / OpenStep, men GnuStep utvecklas fortfarande.

[it-historia] [unix] [ändrad 11 augusti 2017]

Tevanian, Avie

(egentligen Avadis) – amerikansk programutvecklare, chef för mjukvaruutveck­ling på Apple 1997—2006. – Avie Tevanian var på 1980‑talet med och utvecklade Unix‑kärnan Mach, och rekryterades sedan av Steve Jobs till Next, där han ledde utvecklingen av operativsystemet NextStep. När Steve Jobs åter­vände till Apple 1997 anställde han Tevanian för att leda utvecklingen av OS X (numera macOS). Han blev 2004 styrelsemedlem i det amerikanska Green Hills Software (ghs.com). Tevanian slutade på Apple i mars 2006, och blev i maj samma år styrelsemedlem i Tellme, ett amerikanskt företag som utveck­lade telefonbaserade program för internet. Det köptes senare av Microsoft. Tevanian blev 2009 styrelseledamot i Dolby Laboratories (länk). Han anställ­des 2010 på företaget Elevation Partners (länk).

[avie tevanian] [personer] [unix] [ändrad 2 april 2018]