macOS

operativsystemet till Macintosh. – Det kallades för Mac OS X från mars 2001 till sommaren 2012, därefter bara OS X till sommaren 2016, då Apple ändrade namnet till macOS. – Mac OS X/OS X/macOS ersatte 2001 gamla Mac OS, som var helt annorlunda. Det grafiska an­vändar­gräns­snittet heter Aqua. Användaren kan gå förbi Aqua och köra macOS som ren Unix med textkommandon. macOS bygger på en version av BSD (en form av Unix) som heter Darwin. – macOS är delvis en vidareutveckling av NextStep†, anpassad för Macintosh. Båda utvecklades under ledning av Avie Tevanian. – De första åren innehöll det som då hette Mac OS X ett komplett Mac OS version 9.2 (Mac OS Classic†), som aktiverades automatiskt när användarna startade äldre Mac-program. Men det försvann i och med att Apple 2005 gick över till Intel­processorer. – Namnet: Ut­talet som Apple an­vände för OS X var ”OS tio” respektive ”OS ten”. X:et i OS X stod för ”version tio”: numreringen fortsatte alltså från Mac OS, vars sista version var 9.2.2. Alla versioner av macOS och dess föregångare, fram till version 10.15, Catalina, från 2019 har haft versionsnummer 10, följt av punkt och en siffra som skiljer versionerna åt. Den första versionen med nummer 11 var Big Sur från 2020. Versionerna hade fram till 2013 namn efter stora katter: Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion och Mountain Lion. Efter Mountain Lion har de haft namn efter platser i Kalifornien. Den första blev Mavericks, sedan följde YosemiteEl Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur och Monterey. – Det var på WWDC i juni 2016 som Apple meddelade att operativsystemet bytte namn till macOS. Den första versionen av macOS var Sierra. – För iPhone, tidigare också iPad, används en variant av samma operativsystem, iOS. iPad har numera ett eget operativsystem, iPadOS. Andra varianter är tvOS för Apple TV och watchOS för Apple Watch.

[macos] [ändrad 8 september 2021]

Mach

ett utförande av Unixkärnan, utvecklat 19851994 vid Carnegie Mellon‑universi­tetet av bland andra Avie Tevanian. – Mach är en kärna, inte ett komplett operativsystem. En del utföranden av Mach räknas som mikrokärnor. – Målet för Mach­­projektet var att skapa en modernare version av Unix, avsedd för flerprocessorsystem, multikörning och multitrådning. Det var tänkt som en vidareutveckling av och ersättning för BSD. Det blev mer flexi­belt, men också långsammare. – Mach var mycket framgångs­rikt under några år runt 1990. Mach var kärna i OSF/1†, ett försök att skapa ett enhet­ligt Unix. (OSF/1 levde längst kvar som Tru64†.) IBM använde Mach i en version av OS/2†. Mach ingick också i NextStep†, och används i modifierad form (se XNU) i macOS. – Tyvärr blev Mach‑projektet aldrig riktigt klart. Carnegie Mellon har (mycket gammal) information om Mach‑pro­jektet (cs.cmu.edu…). Mer infor­mation finns på Wikipedia. – En version av Mach ingår som mikrokärna i det fria operativ­systemet GNU.

[it-historia] [unix] [ändrad 10 januari 2022]

NextStep

det nerlagda objektorienterade Unix-baserade operativsystemet till NeXT†‑datorerna, utvecklat av främst Avie Tevanian och Bud Tribble. – Noga räknat var NextStep, som först visades upp 1989, ett grafiskt användargränssnitt och en programutvecklingsmiljö till operativsystemkärnan Mach – jämför med Windows, som först var ett ”skal” till DOS. Next‑datorn blev aldrig någon succé, men NextStep vann respekt genom sin lättanvända och kraftfulla utveck­lings­miljö. NextStep portades därför till andra datortyper, till exempel vanlig PC, medan tillverkningen av själva datorn Next lades ned 1993. – För att sprida NextStep utanför bank- och finansmarknaden, där det snabbt blev populärt, släpptes kopplingen till Mach. NextStep döptes om till OpenStep och skrevs om, så att det kunde köras på andra operativsystem, främst Solaris och Windows NT†. 1997 köpte Apple Next för att använda NextStep som grund för en total omarbetning av Mac OS†. Därmed försvann NextStep / OpenStep som produkt. – Mac OS X (numera macOS) är en vidareutveckling av NextStep, men det är inte kompatibelt med det. – Apple har slutat att utveckla och underhålla NextStep / OpenStep, men GnuStep utvecklas fortfarande.

[it-historia] [unix] [ändrad 17 maj 2023]

Tevanian, Avie

(egentligen Avadis, född 1961) – amerikansk programutvecklare, chef för mjukvaruutveck­ling på Apple 1997—2006. – Avie Tevanian var på 1980‑talet med och utvecklade Unix‑kärnan Mach, och rekryterades sedan av Steve Jobs† till NeXT†, där han ledde utvecklingen av operativsystemet NextStep†. När Steve Jobs åter­vände till Apple 1997 anställde han Tevanian för att leda utvecklingen av Mac OS X (numera macOS). Tevanian blev 2004 styrelseledamot i det amerikanska Green Hills Software (ghs.com). Tevanian slutade på Apple i mars 2006, och blev i maj samma år styrelsemedlem i Tellme, ett amerikanskt företag som utveck­lade telefonbaserade program för internet. Det köptes senare av Microsoft. Tevanian blev 2009 styrelseledamot i Dolby Laboratories (länk). Han anställ­des 2010 på företaget Elevation Partners (länk).

[avie tevanian] [personer] [unix] [ändrad 30 augusti 2o22]