webbkatalog

(web directory)sökmotor med en stor samling av länkar till webbsidor, sorterade efter webbsidornas innehåll. Sorteringen görs normalt av människor, och man använder ett kategorisystem som på bibliotek. (Men den semantiska webben ska möjliggöra automatisk katalogisering.) Den mest kända webb­kata­logen är Yahoo. – Alternativet till webbkataloger är webbindex, som Google.

[sökmotorer] [ändrad 19 april 2017]

ungoogleable

ogooglingsbar – [om något] som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

[jargong] [sökmotorer] [ändrad 24 januari 2018]

träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar antalet träffar man får på en fråga (sökning) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av underlaget, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Strikt talat innebär sökbegränsning att bara den angivna delen av databasen genomsöks – inte att man söker igenom hela databasen och utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel Acap.

swicki

sökmotor för specialområde – en sökmotor som vänder sig till en viss grupp. En swicki kan också begränsa sökningarna till vissa domäner. För att starta en swicki behöver man inte konstruera en egen sökmotor, utan man kan utgå från ett antal existerande tjänster på webben, till exempel Eurekster (numera Buzzour: länk), som hittade på ordet swicki, eller Googles Anpassad sökmotor (länk). – Ordet swicki anspelar på wiki. – Kallas också för social sökmotor (social search engine) eller custom search engine, CSE.

[sökmotorer] [ändrad 13 september 2018]