webbindex

vanligaste typen av sökmotor – användaren matar in ord och får sedan upp en lista över webbsidor som innehåller samma ord. Typexemplet är Google. – Ett webbindex bygger på en förteckning över alla ord som finns på de webbsidor som sökmotorn har kartlagt. Det är samma princip som för indexet i slutet på en bok. För varje ord finns länkar till de sidor som ordet finns på. Det står också exakt var på sidorna som ordet finns. Därför kan man söka efter fraser och meningar. Webbindex brukar också ha metoder för att bedöma sökresultatens relevans, se rankning. – De flesta webbindex är för text, men det finns också index för bilder och musik. De utgår då från ljud- och bildfilernas namn och annan information som följer med. – Alternativet till webbindex i sökmotorernas värld är webbkataloger.

[sökmotorer] [ändrad 18 januari 2018]

ungoogleable

ogooglingsbar – [om något] som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

[jargong] [sökmotorer] [ändrad 24 januari 2018]

träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar underlaget för en fråga (query) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av databasen, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Resultatet blir ofta, men inte nödvändigtvis alltid, färre svar. Strikt talat innebär sökbegränsning att enbart den angivna delen av databasen ska genomsökas – inte att man först söker igenom hela databasen och sedan utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel ACAP.

[databaser] [sökmotorer] [sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]

swicki

sökmotor för specialområde – en sökmotor som vänder sig till en viss grupp. En swicki kan också begränsa sökningarna till vissa domäner. För att starta en swicki behöver man inte konstruera en egen sökmotor, utan man kan utgå från ett antal existerande tjänster på webben, till exempel Eurekster (numera Buzzour: länk), som hittade på ordet swicki, eller Googles Anpassad sökmotor (länk). – Ordet swicki anspelar på wiki. – Kallas också för social sökmotor (social search engine) eller custom search engine, CSE.

[sökmotorer] [ändrad 13 september 2018]