tag helper

en funktion som automatiserar uppdatering av information på webbsidor. – En tag helper är en kod som representerar en uppgift eller annat – en e‑postadress, en länk, en bild, text – i programmering av webbsidor. I stället för att ange hela uppgiften gång på gång lägger programmeraren in motsvarande tag helper. Poängen med det är att det blir lätt att ändra – programmeraren ändrar på ett enda ställe vad tag helpern står för, och det slår då igenom i alla förekomster på webbsidan. – Tag helpers infördes av Microsoft i Asp.net. Det underlättar för webb­pro­gram­me­r­arna jämfört med att programmera motsvarande funktion i Razor, där man måste använda programkod i C# eller Visual Basic. Tag helpers blir ren HTML när sidorna överförs till besökaren, och är enkla att förstå och överblicka.

[webbpublicering] [ändrad 6 maj 2020]