tag helper

en funktion som automatiserar uppdatering av information på webbsidor. Tag helpers gör att alla förekomster av samma information (en e‑post­adress, en länk, en bild, text) sänds i den senaste versionen till alla besökare på webbplatsen. Detta är särskilt tacksamt för programmeraren när samma information förekommer på många ställen. Programmeraren ändrar på ett ställe, och det slår igenom genomgående. – Tag helpers har införts av Microsoft i Asp.net. Det underlättar för webb­pro­gram­me­r­arna jämfört med att programmera motsvarande funktion i Razor, där man måste använda programkod i C# eller Visual Basic. Tag helpers blir ren html och är enkla att förstå och överblicka.