AXE

  1. digital telefonväxel från Ericsson – den första telefon­växeln i världen som var helt datoriserad. – Första AXE‑växeln byggdes 1976. AXE‑växeln var dator­styrd, men den hanterade analoga (krets­kopp­lade) samtal. AXE har sedan dess an­pas­sats till mobil­tele­foni och data­över­föring, men nämns numera inte i Ericssons mark­nads­­för­ing. – Bok­stäv­er­na AXE står enligt Ericsson inte för något särskilt. De ska uttalas var för sig: A, eX, E. – Utveckl­ingen av AXE-växeln, där bland andra Ivar Jacobson deltog, beskrivs i Bengt-Arne Vedins (1940—2017) bok Teknisk revolt från 1992. – En redogörelse för AXE:s historia finns på Ericssons webbsidor;
  2. aXe – ett verktyg för att testa ifall webbsidor uppfyller krav på tillgänglig­het. Det är ett tillägg som kan installeras i webbläsarna Chrome och Firefox. Verktyget utgår från W3C:s riktlinjer för tillgänglighet och amerikanska statens standarder för upphandling. – Se denna webbsida.

[it-historia] [telefoni] [tillgängligt] [webbpublicering] [ändrad 19 mars 2018]