black box obfuscator

”svart programlåda” – program som kompilerar andra program så att de går att köra, men så att det blir omöjligt att räkna ut hur de är upp­byggda. Det ska alltså bli omöjligt att dekompilera programmen. (Se obfuskering.) – Att köra ett program genom en svart program­­låda är ett slags kryp­te­ring som gör program­mets binärkod obegriplig, även för programmerare, men det bevarar programmets funktion och gränssnitt. Detta kan ha an­vänd­ning i säker kommunikation över internet, eftersom ett sådant pro­gram inte ger ifrån sig någon information som kan knytas till användaren. Nackdelen är att program som körts genom en svart programlåda blir mycket stora. – Idén till en svart programlåda kommer från den amerikan­ska forskaren Amit Sahai (länk). Sahai med flera visade 2001 att svarta programlådor i princip är omöjliga att konstruera – om de ska vara per­fekta. Men senare har Sahai och andra forskare visat att något som kallas för indistinguishability obfuscators kan vara praktiskt taget omöjliga att knäcka. – Läs mer i tidskriften Quanta (länk). – Jäm­för med homomorfisk kryptering.

[datorvetenskap] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 14 maj 2017]

Dagens ord: 2015-04-02