black box obfuscator

”svart programlåda” – program som kompilerar andra program så att de går att köra, men så att det blir omöjligt att räkna ut hur de är uppbyggda. – Med en black box obfuscator ska det alltså bli omöjligt att dekompilera programmen. (Se obfuskering.) – Att köra ett program genom en svart programlåda är ett slags kryptering som gör program­mets binärkod obegriplig, även för programmerare, men det bevarar programmets funktion och gränssnitt. Detta kan ha använd­ning i säker kommunikation över internet, eftersom ett sådant program inte ger ifrån sig någon information som kan knytas till användaren. Nackdelen är att program som körts genom en svart programlåda blir mycket stora. – Idén till en svart programlåda kommer från den amerikan­ska forskaren Amit Sahai (länk). Sahai med flera visade 2001 att svarta programlådor i princip är omöjliga att konstruera – om de ska vara per­fekta. Men senare har Sahai och andra forskare visat att något som kallas för indistinguishability obfuscators kan vara praktiskt taget omöjliga att knäcka. – Läs mer i tidskriften Quanta (länk). – Jäm­för med homomorfisk kryptering.

[datorvetenskap] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 14 maj 2017]

Dagens ord: 2015-04-02