C

  1. – se C (programspråk);
  2. – beteckning (enhetsbokstav) på inbyggd hårddisk i persondator med DOS eller Windows. Skrivs ofta C: eftersom det alltid måste stå ett kolon mellan enhetsbokstaven och den följande filspecifikationen (alltså beteckningen på den fil på disketten som man ville öppna). – Bokstäverna A och B an­vändes för inbyggda diskett­stationer när det fanns sådana, men före­kom­mer numera inte alls. Om det finns fler än en inbyggd hårddisk betecknas den andra med D;
  3. – för copy – se ctrl-c.

[grafiskt användargränssnitt] [lagringsmedier] [programspråk] [tangentbord] [ändrad 1 juni 2017]