case

  1. – fall, ärende: case management – se ärende­­hantering; use case, se användnings­fall; court case mål (i domstol), i överförd bemärkelse även plädering, sak: ”the lawyer took on his case” – ”advokaten tog sig an hans sak”;
  2. fall, argumentation, exempel. ”The case for…” betyder ”skälen för…”, ”argumenten för…” Ett business case är argu­menta­tionen för en viss lösning, på svenska affärs­­nytta – ett business case är alltså inte ett exempel, utan en plädering (se ovan);
  3. – i typografi: se skift­läge (stora eller små bokstäver);
  4. CASEförkortning för computer aided software engineering dator­stödd system­­utveck­ling. Datorbaserad teknik för en eller flera faser av ett pro­grams livscykel, som analys, design, realisering och underhåll. Detta var populärt runt 1990; numera används detta uttryck nästan aldrig;
  5. CASE – förkortning för Cyber investigation analysis standard expression.

[förkortningar på C] [kriminalteknik] [språktips] [systemutveckling] [typografi] [ändrad 16 maj 2017]