CogniToys

troligen nerlagt varumärke för smarta leksaker som använder IBM:s Watson för att tala med barnen. – Lek­sakerna har mikro­fon och tal­syntes. De ansluts till Watson genom en moln‑tjänst. När barnet ställer en fråga till lek­saken skickar den frågan till Watson. Watson förstår frågor i talat språk, och kan ge svar i fullständ­iga meningar. Watson innehåller också en enorm databas med informa­tion. Svaret skickas tillbaka till lek­saken som läser upp svaret med synte­tisk röst. – Cogni­Toys har ut­veck­lats av ameri­kanska Elemental Path (länk) (nere sedan juni 2019), se cognitoys.com (nere sedan mars 2019). Utvecklingen finansierades genom in­sam­ling på Kick­­starter i början av 2015 (länk). De första leksakerna kom på marknaden 2016.

[barn] [leksaker] [nerlagt] [språkteknik] [ändrad 1 juli 2019]