flashing

installering av ett fast program på en smart mobil eller annan ut­rustning, i synner­het om till­verkaren har blockerat den möjlig­heten. (Se lock down.) – Ett fast program är vanligt­vis ett program som styr tele­­fonens inre funktion, till skillnad från en app. Flashing är därför en vansklig pro­cess i flera steg som, om man gör fel, kan leda till att tele­­fonen för­stenas. – Ordet syftar på flashminne. – Se också bryta upp.

[hackare] [mobilt] [ändrad 18 januari 2018]