Jobs, Steve

(1956—2011) – grundare av Apple tillsammans med Steve Wozniak; vd för Apple 1997—2011. – Jobs och Wozniak grundade Apple 1976. I slutet av 1970‑talet var Apple med Apple II världs­ledande på hemdatorer. – 1986 ut­manövre­rades Jobs från Apple av John Sculley. Jobs startade då dator­företaget NeXT, samtidigt som han köpte Pixar (sålt till Disney 2006) från George Lucas. 1997 blev NeXT uppköpt av Apple, som ville använda NeXTs operativ­system Next­step för att göra om Macs då­varande operativ­system Mac OS från grunden. Steve Jobs an­litades då, liksom Wozniak, som råd­givare, men tog snart över verk­sam­heten. – Under Steve Jobs år som vd blev Apple ett fram­gångs­rikt och vinst­givande företag. 2011 blev det världens högst värderade företag. – 2001 lanserade Apple det nya operativ­­systemet OS X (numera macOS), en vidare­­utveck­ling av Next­step. Sedan dess har Apple fram­gångs­rikt lanserat musik­spelaren Ipod, mobil­tele­fonen Iphone och surf­plattan Ipad. – 2004 drabbades Jobs av cancer i buk­spott­körteln, vilket då botades. Under 2009 genom­gick Steve Jobs bland annat en lever­­trans­­plantation och var därför tjänst­­ledig en stor del av året. Även under 2011 tog han tjänst­­ledigt på grund av sjuk­dom. Den 25 augusti 2011 med­delade han att han avgick som vd för Apple, men kvar­stod som styrelse­­ord­förande. Han avled den 5 oktober 2011. Han efter­träddes som vd av Tim Cook. – Den amerikanska journalisten och författaren Walter Isaacsons biografi, kallad Steve Jobs (länk), kom ut dagarna efter Jobs död. 2015 kom Becoming Steve Jobs (länk) av Brent Schlender och Rick Tetzeli (länk). En lång­film, Steve Jobs: The man in The Machine (länk), hade premiär i sep­tem­ber 2015.

[it-historia] [personer] [steve jobs]