Johansen, Jon Lech

”DVD-Jon” – norrman som 1999 ut­vecklade pro­­grammet DeCSS för att kunna spela kopi­erings­­skyddade DVD (se CSS) på Linux‑datorer. Han var då 16 år. Jon Lech Johan­sen drogs inför rätta för in­trång i upphovsrätten, men friades efter pro­cesser som på­gick i tre år. – 2005 ut­vecklade han ett program, Pymusique, senare kallat Sharp­musique, som gjorde att man kunde köpa låtar från Apples musik­affär iTunes utan att få med Apples kopieringsskydd (läs också om Hymn Project†). Båda pro­grammen är nerlagda. – Jon Lech Johan­sen har fått det norska Karoline­­priset (se Wikipedia) och år 2002 fick han EFF:s ut­märkelse Pioneer Award (se denna länk). – Sedan 2007 är Jon Lech Johan­sen teknisk chef på double­Twist Corporation (länk). – Jon Lech Johan­sens webb­sida finns på nanocr.eu (inte upp­daterad sedan 2015), och hans Twitterkonto är twitter.com/jonlech.

[jon lech johansen] [personer] [upphovsrätt] [ändrad 26 januari 2018]