Millerkolumner

Millerkolumner i operativsystemet GNUStep.

(Miller columns, på svenska också: Millerspalter) – ett sätt att visa innehållet i kataloger i filsystem i ett system med tre kolumner eller fler. Tre kolumner är minimum (utom på mobiltelefoner). Varje kolumn är en lista över kataloger (mappar) eller filer:

  • – i den mellersta kolumnen markeras den katalog som användaren har valt;
  • – i den vänstra kolumnen markeras automatiskt den närmast överordnade katalogen;
  • – i den högra kolumnen visas de filer och / eller kataloger som ingår i den valda katalogen (i mellersta spalten).

– Användaren kan välja en fil eller katalog i den högra kolumnen; om hon väljer en fil öppnas filen, men om hon väljer en katalog förskjuts systemet så att den tidigare högra kolumnen blir den mellersta, och en fjärde kolumn visas till höger. Detta kan upprepas i flera steg. Om utrymmet räcker till visas fler än tre kolumner på bildskärmen. – Millerkolumnerna är uppkallade efter den amerikanska datorvetaren Marc S Miller som utvecklade modellen 1980, men liknande system hade använts tidigare. – Millerkolumner används bland annat som ett av visningsalternativen i Finder i macOS. Där utrymmet är begränsat, som på en iPhone, används en reducerad variant som bara visar en kolumn i taget.

[användargränssnitt] [1 september 2019]

Dagens ord: 2019-11-13