OSF/1

Open software foundation, version 1 – utförande av Unix från organisationen Open soft­ware foundation† (OSF). – OSF/1, som byggde på Mach, lanserades 1990. Syftet var att införa en enhetlig form av Unix. – OSF/1 var inte ett färdigt operativ­system, utan snarare en bygg­låda som de olika före­tagen kunde sätta samman operativ­system av – förhoppnings­vis kompa­tibla med varandra. Alla inblan­dade företag behöll dock sina egna utföranden av Unix. Undan­taget var Digital†, som några år senare la ner sin egen Unix­version, Ultrix, och i stället utvecklade OSF/1 till Digital Unix†, senare omdöpt till Tru64†.

[nerlagt] [unix] [ändrad 22 februari 2018]