Physical web

den fysiska webben – satsning på ett gemensamt användargränssnitt för sakernas internet, lett av Google. – Målet för projektet Physical web be­skrivs som att man ska kunna gå fram till vilket internetanslutet objekt som helst och kunna använda det med hjälp av sin mobiltelefon (till exempel) utan att först behöva ladda ner en app. Det ska räcka med ett klick. (Däremot kan det naturligtvis krävas inloggning, behörighet eller annat.) – Se Googles sidor för Physical web (länk) och GitHub (länk).

[användargränssnitt] [sakernas internet] [ändrad 15 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-16