webbaserad

(web based, web-based) – om tjänster, program och information: tillgänglig med hjälp av World Wide Web – webben. Detta innebär att protokollet HTTP (eller HTTPS) används för överföring av information och instruktioner mellan användaren och en server. Webbaserade program eller tjänster kan fungera på två sätt:

  1. – användaren kommer åt tjänsten, informationen eller programmet genom att öppna en sida i en webbläsare. I så kallade klient-server-program finns det numera sällan fristående klientprogram som användaren måste installera på sin dator. Klientprogrammet har ersatts med en webbsida. – Man skiljer mellan tunna klienter och feta klienter. En tunn klient måste skicka varje kommando som användaren matar in (eller klickar på) till servern, som verkställer instruktionen och sedan skickar tillbaka resultatet. En fet klient kan genomföra åtminstone en del av användarens instruktioner utan att kommunicera med servern;
  2. – fristående program, som inte är webbläsare, kommunicerar med en server med HTTP eller HTTPS. Flera vanliga program för uppspelning av musik och video kräver speciella program, men använder webben för kommunikation. Sådana program är inte webbläsare, men de är webbklienter. Ett exempel är Spotify. Flera sådana program, till exempel RealPlayer och QuickTime†, kan köras antingen fristående eller som insticksprogram i en webbläsare.
  3. – se också molnet och software-as-a-service.

[webben] [ändrad 4 maj 2022]