community

– grupp med gemensamma intressen eller egenskaper: rörelse, gemenskap, samhälle, grannskap, krets:

  1. – web community, internet community, online community – mötesplats på internet för personer med gemen­samma intressen. Medlemmarna förväntas delta aktivt genom att lägga upp information om sig själva och delta i diskussioner. Används för utbyte av erfaren­heter, diskussioner och för att knyta kontakter. Vanligtvis krävs medlem­­skap och inloggning. Skillnaden mot ett diskussionsforum på internet är oskarp. – Den typiska communitymodellen har delvis trängts undan av sociala nät­verk som Facebook. – Det finns ingen heltäckande svensk term för community i denna betydelse. Oftast används det engelska ordet (plural communities). Man kan också kalla det för mötesplats, gemenskap eller helt enkelt för webbplats. – Se Datatermgruppen (länk);
  2. – se virtuell gemen­skap;
  3. – grupp av människor med gemen­samma åsikter eller intressen. Kan i den betydelsen över­sättas med rörelse, grupp, gemenskap: the Linux communityLinux­rörelsen, Linux­användarna, Linuxentusiasterna;
  4. – grupp som definieras av någon annan, och där medlemmarna kanske inte ens är med­vetna om att de räknas till gruppen: our user community – våra användare;
  5. – samhällsvetenskapligt: närsamhälle – människor som bor i samma område och känner varandra direkt eller indirekt; local communitylokalsamhälle, grannskap, samhälle. – Se community computing och community network;
  6. – grupp av frivilliga, till exempel de som aktivt deltar i utveckling av program med öppen käll­kod.

[socialt] [språktips] [ändrad 18 maj 2018]