Storm

– namn på flera skade­program:

  1. – en mask från 2001. Den angrep it‑system som körde servern Microsoft IIS. Från in­fek­te­rade system gjorde den överbelastningsattacker mot Micro­softs webbsidor. Den är helt utrotad;
  2. – en trojansk häst som an­griper datorer med Windows. Den upptäcktes 2007. Den ansågs efter något år vara nästan utrotad, men kan finnas kvar här och där. Den går under flera andra namn (se Wikipedia). Storm användes för att sprida bot­nätet med samma namn, se här:
  3. – ett botnät som 2007 infekterade miljoner datorer med trojanska hästar. De gjorde de an­gripna datorerna till zombies som, utan ägarens vetskap, kunde fjärr­styras av per­sonerna bakom bot­nätet. De an­gripna dator­erna kunde in­stru­eras att göra olika saker, som att skicka spam, delta i överbelastningsattacker eller att skada eller övervaka den angripna datorn. Botnätet anses ha blivit oskadlig­gjort efter ungefär ett år, men det har kommit ny, liknande ohyra.

[skadeprogram] [ändrad 25 februari 2019]