Unix system laboratories

ett avvecklat dotterföretag till AT&T, an­svarigt för AT&T:s Unix‑verksamhet 19891993. – Unix system laboratories började som en avdelning inom AT&T, Unix soft­ware operation, när AT&T på 1980‑talet kommersialise­rade Unix System V. 1989 blev det ett helägt dotterbolag till AT&T, och 1990 bytte det namn till Unix system laboratories. Det ägde rättigheterna till varumärket Unix och till System V. – Verksamheten och Unix System V såldes 1993 till Novell†, som 1995 sålde det vidare till SCO. – Rättigheterna till varumärket Unix överläts samtidigt till branschorganisationen X/Open†, numera The open group. Därmed upphörde verksamheten.

[företag] [nerlagt] [unix] [ändrad 17 februari 2018]