öppna system

operativsystem och program som bygger på allmänt kända, icke slutna standarder, och som därför förväntas fungera ihop, oavsett vem som har utvecklat dem. – Öppna system har interoperabilitet och portabilitet samt följer öppna standarder i hög ut­sträckning. Oftast, men inte alltid, menar man Unix och Unix­kompatibla system – se Posix. – Idén om öppna system växte fram på 1980‑talet som re­aktion mot den tidens slutna stordator- och minidator­­system. Tanken bakom öppna system var att man ska veta på förhand att all mjukvara skriven för öppna system fungerar ihop direkt, även om den kommer från olika företag. Det ska räcka med att utvecklarna har tillämpat öppna standarder. – Uttrycket används numera sällan, mest därför att principen har blivit närmast självklar, bland annat därför att det bara finns ett fåtal processortyper och operativsystem som är allmänt spridda. – Öppna system förutsätter inte öppen källkod, utan det viktiga är att systemet fungerar ihop med andra program och system på ett känt och förutsägbart sätt. – I mer allmän betydelse är ett öppet system ett system som är öppet för alla att använda och bygga tillämpningar för, för­­ut­­satt att de följer systemets specifikationer. – Jämför med öppen källkod och fri mjukvara.

[mjukvara] [öppet] [ändrad 28 september 2020]

Dagens ord: 2020-09-29