xinetd

ett program som bevakar inkommande anrop till ett it‑system och vid behov startar den tjänst som behövs för att hantera anropet. – Enkelt exempel: om ett anrop efterfrågar en webbsida kan xinetd starta webbservern. xinetd kan också användas för it-säkerhet och för att reglera belastningen på nätverket. Det kan blockera vissa användare och begränsa antalet anrop som samtidigt tas emot. xinetd är en så kallad demon, det vill säga att det ska vara igång ständigt (fast det går givetvis att stänga av), och det sköter sig själv. Det ska inte märkas. – Poängen med xinetd är att det bevakar alla inkommande anrop genom alla systemets portar och sedan skickar dem vidare till rätt tjänst (i praktiken vanligtvis genom en annan demon som är specifik för den tjänsten). Detta sparar resurser jämfört med alternativet: att varje tjänst bevakar sin egen port. (Trafiken till en del enskilda portar kan nämligen vara rätt gles, så ständig bevakning kan vara slöseri med tid.) – xinetd är en förkortning för extended internet services daemon. Det är en säkrare vidareutveckling av en äldre liknande demon, inetd. Det är skrivet i öppen källkod, och avsett för Unix och Unix‑kompatibla operativsystem. Källkoden till xinetd finns på GitHub (länk).

[internet] [unix] [ändrad 17 augusti 2020]

Dagens ord: 2021-05-24