dump

kopiering av allt innehåll i ett minne, i en fil eller i en databas. – Ordet dump används i synnerhet när kopieringen görs utan sållning eller omformatering. En skärm­dump är en kopia av det som för ögonblicket visas på bild­skärmen. En minnes­dump, på engelska core dump, är en kopia av allt som för ögon­blicket finns i arbetsminnet. Att göra en dump kallas för att dumpa. – För cell tower dump, se basstationstömning.

[bildskärmar] [minnen] [ändrad 21 september 2021]

proof

  1. bevis, test – som i ett antal uttryck som börjar med ”proof of…”;
  2. säker, tät – som i waterproof, tamperproof;
  3. avdrag, korrektur – Soft proof är korrektur på bildskärm (egentligen ”avdrag på bild­skärm”, men det uttrycket är oanvändbart). I stället för att göra avdrag visar man sidorna på noggrant kalibrerade bildskärmar. Uttrycket används mest när man talar om korrektur av färger och grafik, eftersom färgåtergivningen på bildskärm kan skilja sig från den som kommer på papper, vilket inte är önskvärt. – Remote proof är distanskorrektur: kunden läser korrektur på bild­skärm långt från tryckeriet.

[bildskärmar] [språktips] [typografi] [ändrad 24 januari 2020]

skärminspelning

(screen recording, screencast, screencasting) – video som är en inspelning av händelserna på en dators bildskärm, till exempel när man använder ett program. Syftet är ofta att framställa undervisningsmaterial. Inspelningen görs av ett program på samma dator. Sådana program följer ofta med operativsystemet. Programmet sparar helt enkelt signalen till bildskärmen som en digital videofil. Händelserna på bildskärmen kan också direktsändas över internet, så kallad skärmsändning (screencasting). Skärminspelningar brukar åtföljas av en talad kommentar. Kallas också för skärmfilm eller skärmsändning. – Desktop screen recording är skärminspelning från en persondator, till skillnad från mobile phone screen recording.

[bildskärmar] [videoteknik] [ändrad 29 januari 2019]

head-up display

genomskinlig ruta som information projiceras på. – Användaren kan därför betrakta omgivningen genom glaset och samtidigt, utan att flytta blicken, få tillgång till information, till exempel avläsa instrument. Rutan kan vara en vindruta i ett fordon eller ett flygplan eller ingå i interaktiva glasögon. Den används i allt fler bilar. Tekniken används också för datorspel. – Den engelska benämningen syftar på att man inte behöver titta ner för att se informationen. – Förkortas HUD – även: heads-up display. – I svenska flygvapnet talar man om siktlinjesindikator. – Läs också om air casting.

[bildskärmar] [ändrad 11 juli 2022]

elektroniskt papper

e-papper – beteckning på typer av bild­skärmar som har några av pap­per­ets för­delar jäm­fört med vanliga bild­skärmar. – Elek­troniskt papper bör uppfylla åtminstone några av dessa krav:

  1. – se ut som papper. Man ska kunna läsa texten utan bakgrundsbelysning;
  2. – skonsamt för ögonen. Det bör vara fritt från flimmer och ha hög upplösning;
  3. – beständig bild. Text och bild ska vara kvar på det elek­tro­niska papperet utan att det behövs ständig tillförsel av elektrisk ström. Ström ska bara behövas för att byta bild;
  4. – böjlighet och vikbarhet. Elektroniskt papper ska kunna rullas ihop och vikas som vanligt papper;
  5. – skrivbarhet. Man ska kunna skriva på det elek­tro­niska papperet med något slags penna;
  6. – lågt pris.

– På engelska kallas elektroniskt papper ibland för e‑ink (se också före­­taget E Ink). – Se också e‑bok och elektro­­vätning, och jämför med Power paper.

[bildskärmar] [ord på e-] [ändrad 5 maj 2020]

pekdator

(touch screen computer) – dator som kan styras genom att man vidrör skärmen med en eller flera fingrar. Fingertoppen ersätter musen. (Pekdatorn kan, men behöver inte, också ha ett vanligt tangentbord eller virtuellt tangentbord.) – Ordet pekdator används främst om större stationära datorer som är tillgängliga för allmänheten för, till exempel, turistinformation. De är vanliga datorer med pekskärm. – Dåvarande Hewlett‑Packard† sålde pekdatorer för kontor redan på 1980‑talet, men utan större framgång. – Ordet peka ska tolkas som att man sätter fingret direkt på det utpekade, inte som att man pekar på långt håll. (Möjligen, beroende på teknik, kan det räcka med att man håller fingertoppen mycket nära bildskärmen.) – Surfplattor är datorer som bara består av en tunn handhållen bildskärm som fungerar som pekskärm. – Läs också om gorillaarm.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [pek] [styrdon] [ändrad 27 september 2020]

zForce

en teknik för pek­skärmar, ut­veck­lad av Neonode och licensierad till tillverkare av mobil­tele­foner och surf­plattor. Tekniken bygger på att bildskärm­ens yta korsas av tunna osynliga ljus­strålar. Om man vidrör en punkt på bildskärmen med ett finger eller ett föremål bryts några av ljusstrål­ar­na. Med ledning av det kan systemet läsa av vilken punkt man har vidrört. – Se Neonodes webb­sidor (länk).

[bildskärmar] [styrdon] [ändrad 24 augusti 2019]

blickstyrning

styrning av datorer med hjälp av blicken. – Blickstyrning förutsätter att datorns bildskärm har utrustning som med hög exakthet kan se vilken del av bildskärmen som användaren riktar blicken mot. Användaren kan då använda bildskärmen som en pekskärm, men utan att använda fingrarna: det räcker med att rikta blicken mot den punkt som man annars skulle sätta fingret på. Det krävs att man håller kvar blicken en mycket kort tid. – Med ett virtuellt tangentbord kan man också mata in text genom att titta på de olika bokstäverna. Kallas också för ögonstyrning. – Se också Tobii och EyeX. – Jäm­för med blickspårning (eye‑tracking), som innebär att man undersöker vilken del av bildskärmen som betraktaren tittar på, och hur länge.

[användargränssnitt] [bildskärmar] [styrdon] [tillgängligt] [ändrad 19 juni 2019]