Öppen gäst

ett wi-fi-nätverk som många deltagare på konferensen Folk och försvar 2015 (folkochforsvar.se) använde utan att miss­tänka att deras internetanvändning registrerades. – Öppen gäst installerades av organisationen Ung pirat och saknade krav på lösenord. Ung pirat sparade all information om vilka som användarna kommunicerade med, och vilka webb­sidor som de besökte. Syftet var att visa hur viktigt det är med informations­säker­het. – Ung pirat (ungpirat.se) är Pirat­partiets ungdomsförbund. Dåvarande ordföranden Gustav Nipe (blogg) motiverade aktionen i denna artikel. – Läs också en intervju med honom i PC för alla (länk). – Ung pirat upprepade aktionen 2018, se Gratis Gästis Högis. – Se också evil twin.

– In English: Öppen gäst (Open guest) was the name of an unprotected wi‑fi network installed by Ung pirat (Young Pirate), the youth organization of the Swedish Pirate Party, at the annual conference of Folk och försvar (Society and Defense, see this link) in the skiing resort Sälen in January, 2015. The purpose was to show that participants in this event were naive about IT security. Many participants used the network, and all their communications could have been logged. Ung pirat pulled a similar stunt at the Folk och försvar conference in 2018. – For more summaries in English, click here.

[avläsning] [bluff och båg] [dumhet] [it-säkerhet] [wi-fi] [ändrad 11 april 2019]

vote smurfing

röstfusk i omröstningar på internet. – Samma person röstar flera gånger, till exempel för att hennes egen blogg ska få högt betyg. – Sajter som anordnar informella omröstningar på inter­net tillåter som regel inte att fler än en röst lämnas från samma dator (från samma IP‑adress) eller från samma konto. Men samma person kan ändå rösta flera gånger genom att använda olika datorer eller genom att ha flera konton. – Se också smurf och smurfing.

[bluff och båg] [missbruk] [ändrad 11 december 2018]

teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webbsida, ibland med provokativa eller direkt vilseledande metoder. En teaser som verkar pornografisk kan till exempel länka till reklam för preventivmedel eller till propaganda för sexuell avhållsamhet. Eller omvänt.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 19 januari 2021]

squammer

  1. – en som skickar in falska an­sökningar om registrering av domäner på internet. Syftet är inte att faktiskt registrera domänerna, utan att hindra andra från att göra det. An­sökningarna skickas ofta med automatik av ett dator­system;
  2. – mer allmänt: en som registrerar domäner för att senare kunna sälja dem dyrt.

– Ordet squammer är en samman­dragning av squatter och spam.

[bluff och båg] [domäner] [illa omtyckta personer] [ändrad 6 september 2018]

grey route messaging

en metod att skicka stort antal SMS utan att be­tala den mot­tagande operatören. Metoden an­vänds för att skicka reklam, se A2P. – Avsändaren an­litar en tjänst i ett annat land än mot­tagarnas land. Av­sändaren ser också till att mobiloperatören i mot­tagarens land inte har terminerings‑avtal om SMS med opera­tören i av­sändar­landet. (Alltså inget avtal om hantering och avgifter – se sam­trafik.) SMS:en kommer ändå fram, men operatören i mottagar­landet kan inte ta ut terminerings­avgift av av­sändaren. – Grey route messaging är inte olagligt, men kostar, enligt upp­gift, operatörerna samman­lagt flera miljarder dollar om året i ute­blivna intäkter. Bland mobiloperatörer diskuteras därför mot­åtgärder som att blockera SMS från av­sändare utan avtal.

[bluff och båg] [meddelanden] [mobilt] [ändrad 5 december 2019]

bogus

nonsens, strunt, båg, skräp – äldre pro­gram­merar­jargong för sådant som inte fungerar, inte är sant eller helt enkelt är fel eller dumt. – Bogus ingår i många andra ord, ibland i formen bogo, som i bogo­mips. – Bogus content är osant eller irrelevant inne­­håll i med­­delanden, till exempel för­­åldrade (=praktiskt taget alla) virus­­varningar eller på­­stå­enden om att Ericsson ger bort mobiltele­foner (se här). – I tidig hackar‑kultur fanns en hel låtsasveten­skaplig termino­logi för bogus, se bogon och quantum bogodynamics. – Se också kräkpost och crap.

[bluff och båg] [bogus] [källkritik] [ändrad 12 december 2017]