InfiniBand

en teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra komponenter samt yttre enheter som servrar och lagringsenheter. Alltså ett I/O‑system. – Det nya är att InfiniBand inte är en buss, utan ett nät av kopplingar (se växelmatris, switched fabric). Detta ökar kapaciteten och höjer driftssäkerheten genom att systemet har redundans. Med InfiniBand ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 gigabit per sekund. Upp till 64 000 komponenter kan anslutas. – Bakom InfiniBand står Dell, HPE, IBM, Intel och Microsoft. De började samarbeta 1999 efter en sammanslagning av två tidigare utvecklingsprojekt. InfiniBand kallades först för System I/O. Infiniband är avsett att ersätta främst PCI‑standarden. – Se branschorganisationen InfiniBand Trade Association (infinibandta.org).

[datorns konstruktion] [ändrad 27 juni 2021]