InfiniBand

teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra komponenter samt yttre enheter som servrar och lagrings­enheter. Alltså ett I/O‑system. – Det nya är att Infini­Band inte är en buss, utan ett nät av kopplingar (se växelmatris, switched fabric). Detta ökar ka­pa­ci­teten och höjer driftssäkerheten genom att systemet har re­dun­dans. Med Infini­Band ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kompo­nenter kan anslutas. – Bakom Infini­Band står Dell, HPE, IBM, Intel och Micro­soft. De började sam­arbeta 1999 efter en sammanslagning av två tidigare ut­veck­lings­projekt. Infini­Band kallades först för System I/O. Infiniband ersätter främst den nu­var­ande PCI‑standarden. – Se branschorganisa­tionen Infini­Band Trade Associ­ation (länk).

[datorns konstruktion] [ändrad 30 januari 2018]