CPRM

content protection for recordable media – ett kopieringsskydd som fungerar direkt på lagringsmediet. – Utan lösenord kan man varken kopiera, flytta eller radera CPRM‑skyddade filer på lagringsmediet. Materialet lagras också på ett speciellt sätt som gör att automatisk backup, defragmentering och användning av RAID‑teknik blir omöjlig. Ett förslag om att göra CPRM till del av ATA‑specifikationen för gränssnittet mellan dator och hårddisk blev känt i slutet av år 2000 och ledde till högljudda protester. Däremot används CPRM fortfarande (2020) för lagringsmedier som minneskort. – CPRM utvecklades av företaget 4C Entity. 4C Entitys beskrivning av CPRM finns här.

[datalagring] [förkortningar på C] [datalagring] [ändrad 3 mars 2020]

TOGAF

The open group archi­tect­ure frame­work – principer, regler och råd för uppbygg­naden av it‑system för företag, utvecklat inom The open group. TOGAF är ett så kallat ramverk, vilket kan beskrivas som en systematisk beskriv­ning av hur man bygger ett it‑system av en viss typ med hänsyn till tidigare erfarenheter, lagar och bestämmel­ser, olika an­vänd­ares behov och eko­no­miska hänsyn. TOGAF har varit under ut­veck­ling sedan mitten av 1990‑talet, och får användas fritt av alla. – Läs mer på The open groups webbsidor (länk).

[förkortningar på T] [it-system] [ändrad 17 december 2018]

BEREC

Body of European regulators for electronic communications – ett EU‑organ som verkar för ut­veck­ling av mobil­tele­fonin. BEREC verkar för samordning och samarbete mellan EU‑länderna när det gäller nätverk och tjänster. BEREC grundades 2010 och er­satte det tidigare organet ERG (European regulators group). – Se berec.europa.eu.

[förkortningar på B] [mobilt] [ändrad 17 oktober 2019]