v6ops

IPv6 Operations – arbetsgrupp som leder över­­gången från ver­sion 4 av inter­­net­­proto­­kollet IP till ver­sion 6, IPv6. (Det finns ingen ver­sion 5.) Gruppen strävar bland annat efter att se till att det inte upp­står två internet, ett som an­­vän­der ver­sion 4 och ett som an­vän­der ver­sion 6. De två versionerna bör fungera ihop under över­­gången. – v6ops utses av inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF. – Se IETF:s webb­­sidor (länk).

[förkortningar på V] [internet] [ändrad 21 juli 2017]

VPLS

virtual private LAN servicevirtuell privat lokalnätstjänst – teknik för att knyta samman flera lokala nätverk via internet, så att de ter sig som ett enda lokalt nätverk för användarna. Användarna loggar in på sina lokala nätverk och behöver inte bekymra sig om internetanslutningen, som sköts av VPLS. Meddelanden mellan användare på olika nät sänds över internet genom en så kallad tunnel. VPLS är en typ av VPN, virtuellt privat nätverk. Skillnaden är att VPLS används bara för att koppla samman lokala nät.

[förkortningar på V] [nätverk] [ändrad 21 december 2017]

VHS

förkortning för Video home system – förr: det vanligaste systemet för videospelare och video­kassetter för hemmabruk. Infördes av JVC 1976, och konkurrerade på 1990‑talet ut två andra format, Betamax† och Video 2000†. Sedan trängdes VHS i sin tur ut av DVD, Blu-ray disc och filmer på nätet. De sista VHS‑spelarna tillverkades 2016 av Funai. – Jämför med VCR.

[förkortningar på V] [försvunnet] [videoteknik] [ändrad 21 juli 2017]

VHE

Virtual home environment – principen att användare av mobil data­kom­mu­ni­ka­tion ska ha tillgång till samma datortjänster i hemmet som på arbets­platsen. UMTS-standarden innehöll specifikationer för förverkligandet av VHE. – Se detta dokument (från 1999).

[förkortningar på V] [mobilt] [ändrad 21 juli 2017]

VSAT

beteckning på datakommunikation via satellit. – För­kortningen VSAT står för very small aperture terminal och syftar på den kombinerade mot­tagaren och sändaren på jorden, vanligen en parabol­antenn. Termen aperture, på svenska (i detta samman­hang) apertur, syftar, enkelt uttryckt, på antennens yta. Ju större apertur (=yta), desto bättre mot­tagning. (Se också bländare.) Aperturen på en parabolantenn är nämligen liten jäm­fört med den på ett radio­tele­skop, vilket var vad man jäm­förde med när man började an­vända satelliter för kommunikation runt 1960. – Den inter­nationella branschorganisationen för satellitkommunika­tion är Global VSAT forum, se gvf.org. – Läs också om DVB‑RCS2, se DVB.

[datakommunikation] [förkortningar på V] [rymden] [ändrad 18 juli 2017]

VGA

Bild på VGA-kontakt, hane.
VGA-kontakt. Används för anslutning av bildskärm till dator.

Video graphics array – en äldre standardteknik för anslutning av bildskärmar till datorer. Den har efterträtts av andra standarder som klarar högre upplösning, men som ofta är bakåtkompatibla med VGA. De nya standarderna har ofta förkortningar som slutar på -GA. VGA-kontakten används fort­far­ande för anslutning av bildskärm till stationär dator. – VGA infördes 1987 av IBM, och anammades snabbt av andra tillverkare. Tekniken sparade ut­rymme i datorn, eftersom hela styr­kretsen för bildskärmen rymdes på ett chipp i stället för, som tidigare, på ett kretskort. De flesta datorer kan fortfarande hantera VGA, men i de flesta sam­man­hang används nyare standarder. – VGA är en analog teknik som fort­far­ande används (2017). I slutet av 2005 före­slogs ett snabbare, digitalt gränssnitt för bildskärmar, UDI†, men det har inte slagit igenom. – Be­teck­ningen VGA används ofta om en skärmupplösning på 640⨯480 punkter, men VGA klarar också andra format. VGA är också benämningen på en typ av kabel och kontakt.

[bildskärmar] [förkortningar på V] [upplösning] [ändrad 2 maj 2017]