VRML

Bild från VRML:s storhetstid.

virtual reality modeling language – ett föråldrat filformat för tre­­dimen­sion­ella bilder som ska visas i webbläsare. Det användes inte för att bilderna skulle ge ett tredimen­sion­ellt (stereo­skop­iskt) intryck, utan för att man skulle kunna rita miljöer i tre dimensioner, så att de sedan skulle kunna visas på bild­skärmen sedda från olika rikt­ningar. VRML lanserades 1994, och är sedan länge överspelat. Det användes på 1990‑talet för att skapa så kallade virtuella världar som användaren kunde ta sig runt i genom att peka och klicka. – VRML var ett text­­fil­­format som liknade HTML, och det var mycket lång­­sammare än speciella dator­ani­me­rings-program som Flash, som kom senare. VRML har ersatts av det XML-baserade X3D. – VRML hette från början virtual reality markup language.

[datoranimering] [förkortningar på V] [inaktuellt] [3d] [ändrad 17 november 2017]

VDSL

Very high bit-rate DSL – teknik för dataöverföring i mycket hög takt över det vanliga telefonnätet. En typ av DSL. Med VDSL kan abonnenten ta emot data med upp till 52 megabit per sekund och sända data med upp till 16 megabit per sekund. VDSL är alltså en asymmetrisk form av DSL, precis som ADSL, men VDSL är snabbare. En nackdel är att VDSL inte kan användas om det är längre än 1–1,5 kilometer mellan telestation och abonnent.

[dsl] [förkortningar på V] [ändrad 30 juni 2017]

VDL

VHF Digital Link – ett navigations- och kommunikationssystem för flyget. Det finns tre varianter, VDL mode 2, VDL mode 3 och VDL mode 4. VDL mode 4 har utvecklats av Håkan Lans och antogs år 2001 som standard av den internationella luftfartsorganisationen ICAO (länk). 2007 beslöt den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att i stället använda VDL mode 2. – VDL mode 4 bygger på Håkan Lans teknik STDMA. Det innebär att alla flygplan, liksom flygledningen, på en bildskärm kan se alla andra flygplan som finns i närheten, förutsatt att alla har VDL mode 4. Tekniken kan också användas för att styra och landa flygplan i mörker och dimma. (VHF står för very high frequency.)

[flyg] [förkortningar på V] [geo] [ändrad 13 november 2018]

v6ops

IPv6 Operations – arbetsgrupp som leder över­­gången från ver­sion 4 av inter­­net­­proto­­kollet IP till ver­sion 6, IPv6. (Det finns ingen ver­sion 5.) Gruppen strävar bland annat efter att se till att det inte upp­står två internet, ett som an­­vän­der ver­sion 4 och ett som an­vän­der ver­sion 6. De två versionerna bör fungera ihop under över­­gången. – v6ops utses av inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF. – Se IETF:s webb­­sidor (länk).

[förkortningar på V] [internet] [ändrad 21 juli 2017]

VPLS

virtual private LAN servicevirtuell privat lokalnätstjänst – teknik för att knyta samman flera lokala nätverk via internet, så att de ter sig som ett enda lokalt nätverk för användarna. Användarna loggar in på sina lokala nätverk och behöver inte bekymra sig om internetanslutningen, som sköts av VPLS. Meddelanden mellan användare på olika nätverk sänds över internet genom en så kallad tunnel. VPLS är en typ av VPN, virtuellt privat nätverk. Skillnaden är att VPLS används bara för att koppla samman lokala nätverk.

[förkortningar på V] [nätverk] [ändrad 11 juni 2021]