2600

2600: The Hacker Quarterly – amerikansk tid­skrift för hackare. – 2600 har kommit ut sedan 1984. En av grundarna, Eric Corley (även känd under namnet Emmanuel Goldstein, taget från boken 1984), är fort­­farande chefredaktör (juni 2018). Tidskriften arrangerar konferensen Hope. – Namnet: 2 600 hertz uppges vara den ljud­­­frekvens som förr kunde användas för att manipu­lera telefonnätet med toner, se phreaking. 2600 skrev åtminstone förr även om phreaking. – Se 2600.com.

[hackare] [massmedier] [ändrad 5 juni 2018]

hackerazzi

hackare som bryter sig in i kändisars e‑post­konton och läser deras mejl, eventuellt för att sprida innehållet vidare. Av hacker och paparazzi (ita­li­en­ska för på­flugna kändis­foto­grafer). – Notera: en paparazzo, flera paparazzi, alltså en hackerazzo, flera hackerazzi. – Se också snaparazzi.

[hackare] [illa omtyckta personer] [ändrad 29 juni 2017]

LulzSec

Lulz Security – en anonym hackar-grupp som i juni 2011 begick data­intrång mot ameri­kanska senaten och mot kända före­tag och organisationer. Kallade sig också för the Lulz Boat. – Lulz­­Sec meddelade i slutet av juni 2011 genom Twitter att gruppen hade upplösts. Men i mars 2012 slog FBI till mot medlem­mar av LulzSec, och fem personer åtalades för stämp­ling till brott. Det uppgavs då att en ledande person inom LulzSec, Hector Monsegur, känd som Sabu, hade tjallat på de andra sedan sommaren 2011 (se artikel i Motherboard). – I maj 2013 dömdes fyra medlemmar av LulzSec i Storbritan­nien till fängelsestraff. – Se också Operation AntiSec. – Mer i Wikipedia.

[dataintrång] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 13 september 2019]