social manipulering

(social engineering) – att förleda människor att avslöja lösen­ord och annan information av betydelse för it‑säkerhet genom att tala med dem eller kommunicera med e‑post. Kan också kallas för dupering. – En form av social manipulering är falska före­vänd­ningar (pretexting). – Se också blagging. – Om man använder falsk e‑post och falska webb­sidor för att dupera folk kallas det också för nätfiske (phishing). – Ett annat icke‑tekniskt sätt att överlista säkerhetssystem är soptunnedykning. Allt detta är former av hackande i betydelsen konsten att begå data­intrång. – Det engelska uttrycket social engineering, på svenska social ingenjörskonst, är hämtat från politiken, se Wikipedia. – Läs också om pro­grammet Ava.

[bluff och båg] [hackare] [social manipulering] [ändrad 6 mars 2018]

leet

leetspeak eller leetspeek, även 1337 och hakspeak – alternativ stavning som används i vissa forum på internet. Vanliga bokstäver byts ut mot siffror eller andra tecken som till formen påminner om bok­stäverna, till exempel |-|4(k3r för hacker, 1337 för leet. Det vanliga ordet pwn i leet började däremot troligen som ett skrivfel. – Skriv­sättet har använts sedan 1980‑talet i forum på internet. Det började troligen i gruppen Cult of the dead cow. – Namnet leet speak står för elite speak, eftersom skrivsättet gör texten mer eller mindre obegriplig för alla som inte ingår i den själv­ut­nämnda eliten. Leet är alltså inte till för att spara tid eller utrymme. Så det är inte samma sak som när man skriver 4 U i stället för for you som i sms. Det skriv­sättet kallas för Aol speak” av de som skriver leet. (Se också alay och email short­hand.) – Läs mer i Wikipedia och i boken 1337 h4x0r h4ndb00k av tapeworm (länk) från 2005 av sig­na­turen ”tapeworm” (länk). – Läs också denna artikel på Macmillan Dictionary: länk.

[hackare] [kuriosa] [språk] [ändrad 31 oktober 2017]

hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och tillvägagångs­sätt. Detta är den ursprungliga be­tydelsen. Ordet an­vänds ofta om enga­ge­rade an­vändare av Linux och fri och öppen käll­kod. – Se hackaretik och hack (där ordet för­­klaras);
  2. – person som begår data­intrång, datavandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den vanligaste be­tydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana datavandaler (av andra) för knäckare eller crackare.

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Hollywood hacker, samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klå­pare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Datatermgruppen (länk).

[hackare] [it-folkgrupper] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]

ParAnoIA

en webbsajt som skulle publicera läckta hemliga dokument. Öpp­nades i mars 2012 av hackar­gruppen Anonymous. Ett mål var att till­handa­hålla dokument i väl­ordnad och över­skåd­lig form i stället för att bara lägga ut tusentals sidor text. Hittills (2019) har inga kända avslöjanden kommit från ParAnoIA, och verksamheten verkar ligga nere. – Namnet ParAnoIA påstods stå för ”Potentially alarming research: Anonymous intelligence agency”. Skrevs ibland Par:anoia, Par‑anoia eller Par_anoia. – Se Anonymous webbsidor (med fördröjning). – Jäm­för med Wiki­leaks.

[aktivism] [avslöjanden] [hackare] [ändrad 19 december 2019]

Anonymous

  1. Anonymous – en aktivist­grupp på internet. Deltagarna är anonyma, och det finns ingen känd offentlig organi­sa­tion bakom namnet, inte heller några kända ledare. I princip kan vem som vill uttala sig under namnet Anonymous. Efter 2016 har det inte hörts mycket från Anonymous, men ett Twitterflöde publiceras under rörelsens namn, se på Twitter. – Politiska och andra aktioner har genomförts under namnet Anonymous, men också sa­botage och tra­kas­serier. (Se också Operation Antisec.) – Anony­mous har förklarat krig mot terroristorganisationen Islamiska staten, IS, och kartlade i mars 2015, i samarbete med hackar‑organisationerna Ctrlsec och Ghostsec, 9 200 Twitter‑konton som tillhörde, eller påstods tillhöra, anhängare till IS. Listan publicerades på webbsajten XRSone. Efter IS mass­mord i Paris i novem­ber 2015 upp­repade Anonymous sin krigsförklaring mot IS. Israel hotades i slutet av mars 2015 med electronic holocaust. Hösten 2015 inledde Anon­ymous Oper­ation KKK, även känd som Hoodsoff, med målet att ut­plåna Ku Klux Klan (se också Amped Attacks). Ett angrepp mot Donald Trump tillkännagavs i mars 2016, se #OpTrump. – Sedan 2013 anordnas demonstrationen Million mask march på initiativ av Anonymous. – 2012 startade Anonymous en sajt som skulle publicera läckta hemliga dokument, se Paranoia. – Ano­nymous är ofta, men inte alltid, kopplat till forumet /b/ på sajten 4chan. – Ano­nymous framställs ibland som en individ med övermänskliga egen­skaper, se till exempel här. – I videoinspelade tillkännagivanden representeras Anonymous av en man med Guy Fawkes‑mask. – Gruppen Cult of the dead cow var en uppenbar föregångare till Anonymous. – Filmen We are legion: the story of the hacktivists (länk) av Brian Knappenberger från 2012 handlar om Anonymous, liksom boken Hacker, hoaxer, whistleblower, spy (länk) från 2014 av Gabriella Coleman (länk). – Se också stand alone complex. – Mer i Wikipedia;
  2. anonymous FTP, se FTP.

[aktivism] [hackare] [organisationer] [ändrad 22 augusti 2018]

crackare

(för cracker – på svenska också krackare eller knäckare) – ovanlig benämning på en som begår dataintrång eller saboterar dator­system. Det är en alternativ benämning på de som själva kallar sig för hackare. – Ordet cracker / crackare används, om det används alls, mest av andra, i synnerhet av hederliga hackare (skickliga pro­gram­merare) som vill reservera ordet hackare för sig själva. – Engelska cracker används ofta om brottslig verksam­het, som i crack a safe (spränga ett kassaskåp), men också i betydelsen forcera (knäcka) ett krypto (crack a cipher).

[hackare] [it-folkgrupper] [ändrad 11 december 2019]

2600

2600: The Hacker Quarterly – amerikansk tid­skrift för hackare. – 2600 har kommit ut sedan 1984. En av grundarna, Eric Corley (även känd under namnet Emmanuel Goldstein, taget från boken 1984), är fortfarande chefredaktör (maj 2020). Tidskriften arrangerar konferensen Hope. – Namnet: 2 600 hertz uppges vara den ljud­­­frekvens som förr kunde användas för att manipu­lera telefonnätet med toner – se phreaking. 2600 skrev åtminstone förr även om phreaking. – Se 2600.com.

[hackare] [massmedier] [ändrad 7 maj 2020]