Ghostsec

en hemlighetsfull hackar-grupp som i mars 2015 i sam­arbete med Anonymous och Ctrlsec kart­lade och publi­cerade 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Konto­namnen publicerades på sajten XRSone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 3 januari 2018]

social manipulering

(social engineering) – att förleda människor att avslöja lösen­ord och annan information av betydelse för it‑säkerhet genom att tala med dem eller kommunicera med e‑post. Kan också kallas för dupering. – En form av social manipulering är falska före­vänd­ningar (pretexting). – Se också blagging. – Om man använder falsk e‑post och falska webb­sidor för att dupera folk kallas det också för nätfiske (phishing). – Ett annat icke‑tekniskt sätt att överlista säkerhetssystem är soptunnedykning. Allt detta är former av hackande i betydelsen konsten att begå data­intrång. – Det engelska uttrycket social engineering, på svenska social ingenjörskonst, är hämtat från politiken – se Wikipedia. – Läs också om pro­grammet Ava.

[bluff och båg] [hackare] [social manipulering] [ändrad 6 mars 2018]

leet

leetspeak eller leetspeek, även 1337 och hakspeak – alternativ stavning som används i vissa forum på internet. – I leet byts vanliga bokstäver ut mot siffror eller andra tecken som till formen påminner om bokstäverna, till exempel |-|4(k3r för hacker, 1337 för leet. Det vanliga ordet pwn i leet började däremot troligen som ett skrivfel. – Skrivsättet har använts sedan 1980‑talet i forum på internet. Det började troligen i gruppen Cult of the dead cow. – Namnet leet speak står för elite speak, eftersom skrivsättet gör texten mer eller mindre obegriplig för alla som inte ingår i den självutnämnda eliten. Leet är alltså inte till för att spara tid eller utrymme. Så det är inte samma sak som när man skriver 4 U i stället för for you som i SMS. Det skrivsättet kallas för Aol speak” av de som skriver leet. (Se också alay och email shorthand.) – Läs mer i Wikipedia och i boken 1337 h4x0r h4ndb00k av tapeworm (länk) från 2005 av signa­turen ”tapeworm” (länk). – Läs också denna artikel på Macmillan Dictionary: länk.

[hackare] [kuriosa] [språk] [ändrad 12 september 2021]

hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och tillvägagångs­sätt. Detta är den ursprungliga betydelsen. Ordet används ofta om enga­ge­rade användare av Linux och fri och öppen källkod. – Se hackaretik och hack (där ordet förklaras);
  2. – person som begår data­intrång, datavandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den vanligaste betydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana datavandaler (av andra) för knäckare eller crackare.

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Hollywood hacker, samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klåpare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Datatermgruppen (länk).

[hackare] [it-folkgrupper] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]

ParAnoIA

en webbsajt som skulle publicera läckta hemliga dokument. Öpp­nades i mars 2012 av hackar­gruppen Anonymous. Ett mål var att till­handa­hålla dokument i väl­ordnad och över­skåd­lig form i stället för att bara lägga ut tusentals sidor text. Hittills (2021) har inga kända avslöjanden kommit från ParAnoIA, och verksamheten verkar ligga nere. – Namnet ParAnoIA påstods stå för ”Potentially alarming research: Anonymous intelligence agency”. Skrevs ibland Par:anoia, Par‑anoia eller Par_anoia. – Se Anonymous webbsidor (eventuellt med fördröjning – senast uppdaterad 2012). – Jäm­för med Wiki­Leaks.

[aktivism] [avslöjanden] [hackare] [ändrad 19 januari 2021]