hackerazzi

hackare som bryter sig in i kändisars e‑post­konton och läser deras mejl, eventuellt för att sprida innehållet vidare. Av hacker och paparazzi (ita­li­en­ska för på­flugna kändis­foto­grafer). – Notera: en paparazzo, flera paparazzi, alltså en hackerazzo, flera hackerazzi. – Se också snaparazzi.

[hackare] [illa omtyckta personer] [ändrad 29 juni 2017]

LulzSec

Lulz Security – anonym hackar-grupp som i juni 2011 begick data­intrång mot ameri­kanska senaten och mot kända före­tag och organisationer. Kallade sig också för the Lulz Boat. – Lulz­­Sec meddelade i slutet av juni 2011 genom Twitter att gruppen hade upplösts. Men i mars 2012 slog FBI till mot medlem­mar av LulzSec, och fem personer åtalades för stämp­ling till brott. Det uppgavs då att en ledande person inom LulzSec, Hector Monsegur, känd som Sabu, hade tjallat på de andra sedan sommaren 2011 (se artikel i Motherboard). – I maj 2013 dömdes fyra medlemmar av LulzSec i Storbritan­nien till fängelsestraff. – Se också Operation AntiSec. – Mer i Wikipedia.

[dataintrång] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 22 augusti 2018]