social manipulering

(social engineering) – att förleda människor att avslöja lösen­ord och annan information av betydelse för it‑säkerhet genom att tala med dem eller kommunicera med e‑post. Kan också kallas för dupering. – En form av social manipulering är falska före­vänd­ningar (pretexting). – Se också blagging. – Om man använder falsk e‑post och falska webb­sidor för att dupera folk kallas det också för nätfiske (phishing). – Ett annat icke‑tekniskt sätt att överlista säkerhetssystem är soptunnedykning. Allt detta är former av hackande i betydelsen konsten att begå data­intrång. – Det engelska uttrycket social engineering, på svenska social ingenjörskonst, är hämtat från politiken, se Wikipedia. – Läs också om pro­grammet Ava.

[bluff och båg] [hackare] [social manipulering] [ändrad 6 mars 2018]

leet

leetspeak eller leetspeek, även 1337 och hakspeak – alternativ stavning som används i vissa forum på internet. Vanliga bokstäver byts ut mot siffror eller andra tecken som till formen påminner om bok­stäverna, till exempel |-|4(k3r för hacker, 1337 för leet. Det vanliga ordet pwn i leet började däremot troligen som ett skrivfel. – Skriv­sättet har använts sedan 1980‑talet i forum på internet. Det började troligen i gruppen Cult of the dead cow. – Namnet leet speak står för elite speak, eftersom skrivsättet gör texten mer eller mindre obegriplig för alla som inte ingår i den själv­ut­nämnda eliten. Leet är alltså inte till för att spara tid eller utrymme. Så det är inte samma sak som när man skriver 4 U i stället för for you som i sms. Det skriv­sättet kallas för Aol speak” av de som skriver leet. (Se också alay och email short­hand.) – Läs mer i Wikipedia och i boken 1337 h4x0r h4ndb00k av tapeworm (länk) från 2005 av sig­na­turen ”tapeworm” (länk). – Läs också denna artikel på Macmillan Dictionary: länk.

[hackare] [kuriosa] [språk] [ändrad 31 oktober 2017]

hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och tillvägagångs­sätt. Detta är den ursprungliga betydelsen. Ordet används ofta om enga­ge­rade användare av Linux och fri och öppen källkod. – Se hackaretik och hack (där ordet förklaras);
  2. – person som begår data­intrång, datavandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den vanligaste betydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana datavandaler (av andra) för knäckare eller crackare.

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Hollywood hacker, samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klåpare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Datatermgruppen (länk).

[hackare] [it-folkgrupper] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]

ParAnoIA

en webbsajt som skulle publicera läckta hemliga dokument. Öpp­nades i mars 2012 av hackar­gruppen Anonymous. Ett mål var att till­handa­hålla dokument i väl­ordnad och över­skåd­lig form i stället för att bara lägga ut tusentals sidor text. Hittills (2020) har inga kända avslöjanden kommit från ParAnoIA, och verksamheten verkar ligga nere. – Namnet ParAnoIA påstods stå för ”Potentially alarming research: Anonymous intelligence agency”. Skrevs ibland Par:anoia, Par‑anoia eller Par_anoia. – Se Anonymous webbsidor (med fördröjning – senast uppdaterad 2012). – Jäm­för med Wiki­Leaks.

[aktivism] [avslöjanden] [hackare] [ändrad 2 september 2020]

Anonymous

  1. Anonymous – en aktivist­grupp på internet. Deltagarna är anonyma, och det finns ingen känd offentlig organisation bakom namnet, inte heller några kända ledare. I princip kan vem som vill uttala sig under namnet Anonymous. Från 2016 hördes inte mycket från Anonymous, förutom att ett Twitterflöde publicerades under rörelsens namn, se på Twitter, men under 2020 aktiverades organisationen igen med anledning av rörelsen Black lives matter. – Politiska och andra aktioner har genomförts under namnet Anonymous, men också sa­botage och trakasserier. (Se också Operation Antisec.) – Anonymous blev känt 2008 med en video som förklarade krig mot scientologikyrkan. Anonymous har också förklarat krig mot terroristorganisationen Islamiska staten, IS, och kartlade i mars 2015, i samarbete med hackar‑organisationerna Ctrlsec och Ghostsec, 9 200 Twitter‑konton som tillhörde, eller påstods tillhöra, anhängare till IS. Listan publicerades på webbsajten XRSone. Efter IS massmord i Paris i novem­ber 2015 upp­repade Anonymous sin krigsförklaring mot IS. Israel hotades i slutet av mars 2015 med electronic holocaust. Hösten 2015 inledde Anon­ymous Oper­ation KKK, även känd som Hoodsoff, med målet att ut­plåna Ku Klux Klan (se också Amped Attacks). Ett angrepp mot Donald Trump tillkännagavs i mars 2016, se #OpTrump. – Sedan 2013 anordnas demonstrationen Million mask march på initiativ av Anonymous. – 2012 startade Anonymous en sajt som skulle publicera läckta hemliga dokument, se Paranoia. – Ano­nymous är ofta, men inte alltid, kopplat till forumet /b/ på sajten 4chan. – Anonymous framställs ibland som en individ med övermänskliga egen­skaper, se till exempel här. – I videoinspelade tillkännagivanden representeras Anonymous av en man med Guy Fawkes‑mask. – Gruppen Cult of the dead cow var en uppenbar föregångare till Anonymous. – Filmen We are legion: the story of the hacktivists (länk) av Brian Knappenberger från 2012 handlar om Anonymous, liksom boken Hacker, hoaxer, whistleblower, spy (länk) från 2014 av Gabriella Coleman (länk). Boken It came from something awful: how a toxic troll army accidentally memed Donald Trump into office från 2019 av Dale Beran (daleberan.tumblr.com) handlar delvis om Anonymous. – Se också stand alone complex. – Mer i Wikipedia;
  2. anonymous FTP, se FTP.

[aktivism] [hackare] [organisationer] [ändrad 13 augusti 2020]

crackare

(för cracker – på svenska också krackare eller knäckare) – ovanlig benämning på en som begår dataintrång eller saboterar dator­system. Det är en alternativ benämning på de som själva kallar sig för hackare. – Ordet cracker / crackare används, om det används alls, mest av andra, i synnerhet av hederliga hackare (skickliga pro­gram­merare) som vill reservera ordet hackare för sig själva. – Engelska cracker används ofta om brottslig verksam­het, som i crack a safe (spränga ett kassaskåp), men också i betydelsen forcera (knäcka) ett krypto (crack a cipher).

[hackare] [it-folkgrupper] [ändrad 11 december 2019]

2600

2600: The Hacker Quarterly – en amerikansk tid­skrift för hackare. – 2600 har kommit ut sedan 1984. En av grundarna, Eric Corley (även känd under namnet Emmanuel Goldstein, taget från boken 1984 – mer i denna artikel), är fortfarande chefredaktör (oktober 2020). 2600 arrangerar konferensen HOPE. – 2600 stämdes 1999, och fälldes så småningom, för att ha publicerat källkoden till programmet DeCSS. – Namnet: 2 600 hertz uppges vara den ljudfrekvens som förr kunde användas för att manipulera telefonnätet med toner – se phreaking. 2600 skrev åtminstone förr även om phreaking. – Se 2600.com.

[hackare] [massmedier] [ändrad 27 oktober 2020]