hackaretik

de mål och normer som gäller bland hackare (i betydelsen skickliga och enga­gerade pro­gram­me­rare). På engelska: hacker ethics. Några av dessa normer är:

 • – Fri tillgång till datorer för alla;
 • – Fri tillgång till information för alla;
 • – Information får inte undan­hållas, för­störas eller för­vrängas, inte heller användas för att ställa till skada;
 • – Öppenhet: man ska dela med sig av det man vet och kan;
 • – Förbättra världen.

Fri betyder här inte nödvändigtvis gratis, utan fri som i yttrandefrihet. – Hackaretiken beskrevs första gången 1984 av Steven Levy (stevenlevy.com) i boken Hackers: The heroes of the computer revolution. – Läs mer i Wikipedia.

[aktivism] [hackare] [ändrad 13 maj 2023]

cyberpunk

 1. – science fiction som handlar om hackare, och som ofta utspelar sig i en totalitär nära framtid (en dystopi). – Kända författare i genren är William Gibson och Bruce Sterling. Genrens storhetstid var runt 1990. – Ordet: Samman­satt av cyber och punk i betydelsen slyngel. – Läs också om cybernoir, cypherpunk och steampunk;
 2. Cyberpunk 2020 är ett rollspel som först lanserades 1990. Det utvecklades av Mike Pondsmith (på Twitter) och har kommit i flera versioner. 2020 kom Cyberpunk 2077. – Se talsorianstore.com…;
 3. – hackarnas subkultur i början av 1990‑talet. – Se boken Cyberpunk av Katie Hafner och John Markoff, 1991.

– Läs också om edupunk.

[hackare] [konst och litteratur] [ord på -punk] [ändrad 20 december 2020]

bryta upp

– to jailbreak, att jailbreaka: –

 1. – allmänt: att skaffa tillgång till filer eller andra resurser som man inte har rättig­het att an­vända. (Att hacka.) Man skaffar sig möjlighet att läsa, ändra, köra, ta bort eller lägga till filer som system-admi­nis­tra­tören har skyddat. Det kallas på engelska mer formellt för privilege escalation – behörighetsintrång;
 2. – att ta bort hindren i Apples iPhone mot att användaren installerar program som inte har god­känts av Apple. Man hackar alltså sin egen telefon.Normalt kan man på iPhone bara installera program som Apple tillhanda­håller genom App Store. – Tekniskt sett skaffar man sig högre rättig­heter i tele­fonens data­system än vad Apple tilldelar tele­fonens ägare. På svenska brukar det kallas för att jailbreaka. När det gäller Android‑telefoner kallas det för att roota. – Detta ska skiljas från att låsa upp iPhone eller andra operatörsbundna mobiltelefoner. Att låsa upp är att ta bort bindningen till en operatör, så att man kan använda vilken operatör man vill.

[hackare] [it-system] [it-säkerhet] [mobilt] [ändrad 30 november 2019]

APT1

beteckning på en avancerad hackar-grupp som sägs vara ansvarig för flera avancerade långvariga hot (se advanced persistent threat, APT). – Namnet APT1 fick gruppen 2013 av det amerikanska säkerhetsföretaget Mandiant, numera Fireeye (länk), som påstår att APT1 ingår i den kinesiska folkarmén och har högkvarter i Shanghai. – APT1 är en av många hackargrupper som betecknas med APT och ett nummer.

[hackare] [it-säkerhet] [ändrad 21 augusti 2018]

Lynx

 1. – en webbläsare för enbart text. – Lynx har ett rent textbaserat användargränssnitt. Man använder alltså inte mus för att välja och klicka på länkar. Nyare versioner av Lynx kan hantera bild och video genom att starta andra program och visa materialet i dem. Lynx finns i versioner för de flesta operativsystem. – Läs mer i Wikipedia. – Se också lynx.invisible‑island.net. – Namnet: Lynx är engelska för lodjur. – Om du vill se hur en existerande webbsida ser ut i Lynx kan du pröva på denna länk (krånglar ibland);
 2. – se Firewire, Hidden Lynx och Lucid Lynx.

[användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 10 oktober 2021]

hackaton

hackarmaraton, på engelska: hackathon – intensiv tävling i programmering eller i att knäcka säkerhetsfunktioner. Vanligtvis sitter deltagarna i samma lokaler, och det hela kan pågå dygnet runt i flera dagar. – Virtu­ellt hackaton innebär att deltagarna är på olika platser och kommunicerar genom internet. – Se också Poverty hackathon, Hack for change och Random hacks of kindness (RHoK). – Jämför med LAN‑party. – Böjning: hackaton böjs som maraton (länk), alltså utan särskild pluralform: ett hackaton – flera hackaton.

[hackare] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 10 oktober 2019]

Ghostsec

en hemlighetsfull hackar-grupp som i mars 2015 i sam­arbete med Anonymous och Ctrlsec kart­lade och publi­cerade 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Konto­namnen publicerades på sajten XRSone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 3 januari 2018]