Lynx

  1. – en webbläsare för enbart text. – Lynx har ett rent text­baserat användargräns­snitt. Man använder inte mus för att välja och klicka på länkar. Nyare versioner av Lynx kan hantera bild och video genom att starta andra program och visa materialet i dem. Lynx finns i versioner för de flesta operativ­system. – Läs mer i Wikipedia. – Se också lynx.invisible‑island.net. – Namnet: Lynx är engelska för lodjur. – Om du vill se hur en existerande webbsida ser ut i Lynx kan du pröva på denna länk (krånglar ibland);
  2. – se Firewire, Hidden Lynx och Lucid Lynx.

[användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 18 april 2017]

hackaton

hackarmaraton, på engelska: hackathon – intensiv tävling i pro­gram­me­ring eller i att knäcka säker­hetsfunk­tioner. Vanligt­vis sitter deltagarna i samma lokaler, och det hela kan pågå dygnet runt i flera dagar. – Virtu­ellt hackaton innebär att del­tag­arna är på olika platser och kom­mu­ni­cerar genom internet. – Se också Poverty hack­athon, Hack for change och Random hacks of kindness (RHoK). – Jämför med LAN‑party. – Böjning: hackaton böjs som maraton (länk), alltså utan särskild pluralform: ett hackaton – flera hackaton.

[hackare] [it-säkerhet] [programmering] [ändrad 10 oktober 2019]

Ghostsec

hemlighetsfull hackar-grupp som i mars 2015 i sam­arbete med Anonymous och Ctrlsec kart­lade och publi­cerade 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Konto­namnen publicerades på sajten XRSone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 3 januari 2018]

Ctrlsec

hemlighetsfull hackar-grupp som blev känd i mars 2015 när den i sam­arbete med Anonymous och Ghostsec kart­lade och publi­cerade namnen på 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen Islamiska staten, IS. Konto­namnen publicerades på sajten xrsone.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 27 december 2017]

social manipulering

(social engineering) – att förleda människor att avslöja lösen­ord och annan information av betydelse för it‑säkerhet genom att tala med dem eller kommunicera med e‑post. Kan också kallas för dupering. – En form av social manipulering är falska före­vänd­ningar (pretexting). – Se också blagging. – Om man använder falsk e‑post och falska webb­sidor för att dupera folk kallas det också för nätfiske (phishing). – Ett annat icke‑tekniskt sätt att överlista säkerhetssystem är soptunnedykning. Allt detta är former av hackande i betydelsen konsten att begå data­intrång. – Det engelska uttrycket social engineering, på svenska social ingenjörskonst, är hämtat från politiken, se Wikipedia. – Läs också om pro­grammet Ava.

[bluff och båg] [hackare] [social manipulering] [ändrad 6 mars 2018]

leet

leetspeak eller leetspeek, även 1337 och hakspeak – alternativ stavning som används i vissa forum på internet. Vanliga bokstäver byts ut mot siffror eller andra tecken som till formen påminner om bok­stäverna, till exempel |-|4(k3r för hacker, 1337 för leet. Det vanliga ordet pwn i leet började däremot troligen som ett skrivfel. – Skriv­sättet har använts sedan 1980‑talet i forum på internet. Det började troligen i gruppen Cult of the dead cow. – Namnet leet speak står för elite speak, eftersom skrivsättet gör texten mer eller mindre obegriplig för alla som inte ingår i den själv­ut­nämnda eliten. Leet är alltså inte till för att spara tid eller utrymme. Så det är inte samma sak som när man skriver 4 U i stället för for you som i sms. Det skriv­sättet kallas för Aol speak” av de som skriver leet. (Se också alay och email short­hand.) – Läs mer i Wikipedia och i boken 1337 h4x0r h4ndb00k av tapeworm (länk) från 2005 av sig­na­turen ”tapeworm” (länk). – Läs också denna artikel på Macmillan Dictionary: länk.

[hackare] [kuriosa] [språk] [ändrad 31 oktober 2017]

hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och tillvägagångs­sätt. Detta är den ursprungliga be­tydelsen. Ordet an­vänds ofta om enga­ge­rade an­vändare av Linux och fri och öppen käll­kod. – Se hackaretik och hack (där ordet för­­klaras);
  2. – person som begår data­intrång, datavandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den vanligaste be­tydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana datavandaler (av andra) för knäckare eller crackare.

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Hollywood hacker, samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klå­pare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Datatermgruppen (länk).

[hackare] [it-folkgrupper] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]