bit

  1. – etta eller nolla – den minsta enheten i binärt kodad information. – När man talar om mängder av data heter det en bit, flera bit – ”60 gigabit per sekund”. Talar man om en­staka ettor och nollor kan man kalla dem för bitar, som i 32-bitars­system. – Om du för­kortar, skriv kbit för kilo­bit, Mbit för mega­bit och så vidare. (Mer under B (byte). – Åtta bit (eller bitar) blir en byte, uttalas ”bajt”. – Ordet: Bit lär vara en förkort­ning för binary digit. Ordet bit myntades 1946 av den fram­­stående sta­tisti­kern John Tukey (1915—2000, se länk);
  2. – se .bit (pseudotoppdomän).

[data] [datalagring] [domäner] [personlig integritet] [ändrad 10 oktober 2021]

tertiärminne

ovanlig term för datalagring för arkivering, ofta på långsamma medier som magnetband eller optiska diskar, numera allt oftare även på hårddiskar eller SSD i nätverk. Man flyttar filer som sällan eller aldrig efterfrågas, men som inte får eller bör raderas, till långsamma men billiga medier. Tertiärminne är ibland åtkomligt genom så kallade jukeboxar.

[arkivering] [minnen] [ändrad 19 november 2019]

Blu-ray disc

(stavas så: Blu-ray) – optisk disk med fem gånger längre speltid än DVD, men med samma yttermått. Förkortas BD. Hade i början av 2008 definitivt slagit ut det konkurrerande formatet HD‑DVD som efterträdare till DVD. – Blu-ray disc-spelare använder blåviolett laserljus med en våglängd på 405 nanometer till skillnad från DVD‑spelare, som använder rött laserljus på 650 eller 635 nanometer. Den kortare våglängden gör det möjligt för spelaren att avläsa data som är tätare packade på skivans yta (i form av mikroskopiska hål). Därtill kommer datakomprimering och ändringar i skivornas fysiska uppbyggnad som gör avläsningen mer exakt. En Blu-ray disc kan därför, enligt specifikationen, rymma runt 25 gigabyte, jämfört med 4,7 gigabyte på en enkelsidig DVD. En Blu-ray disc med datalagring i dubbla skikt klarar dubbelt så mycket. – Bakom Blu-ray disc-standarden står Hitachi, LG Electronics, Matshushita, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony och Thomson samt Apple. – Skivorna är lika stora som CD och DVD. Spelare för Blu-ray disc kan spela DVD, men en DVD-spelare kan inte spela en Blu‑ray disc. Blu-ray disc har ett system med id-märkning för att försvåra otillåten kopiering av digitalt material. – Se Blu-ray disc association. – Det är mycket möjligt att Blu-ray disc blir det sista formatet för optiska diskar, eftersom konsumenterna går över till fasta lagringsmedier eller till att ha filmer och musik på internet. Men läs också om HVD.

[film] [optiska diskar] [ändrad 29 maj 201]

DAT

digital audio tape – ett slags bandkassetter för digital inspelning. – DAT lanserades 1987 av Sony för ljudinspelning, men det slog aldrig igenom på musikmarknaden. Däremot användes DAT‑band länge inom it för lagring och backup. Men 2005 meddelade Sony att tillverkningen av DAT‑utrustning skulle upphöra.

[band] [förkortningar på D] [nerlagt] [ändrat 9 oktober 2022]

lagring

(storage) – datalagringbeständig lagring av data. – Lagrade data ska finnas kvar från ett arbetspass till ett annat, även om datorn har varit avstängd. Kan göras på hårddisk, optisk disk (CD, DVD eller Blu‑ray) eller magnetband. Man skiljer mellan arbetsminne, ofta kallat bara minne – kortlivad förvaring av data som behövs för pågående programkörning – och lagring. Om datalagringen gäller information som inte behövs i det dagliga arbetet talar man om arkiv. – Hårddiskar används både som komplettering av arbetsminne (se virtuellt minne) och som lagringsenhet.

[datalagring] [ändrad 7 juni 2020]

corrupt

– om data: skadad, fördärvad, förvanskad. – Ordet används när det gäller it på engelska:

  1. – om lagrade data som är fysiskt skadade så att de inte kan avläsas, eller så att man inte kan lita på att de blir korrekt lästa;
  2. – data som är felaktiga, antingen på grund av tekniska problem eller misstag, eller på grund av avsiktlig för­vansk­ning.

– För att välja svensk term bör man alltså ha klart för sig vilken betydelse som avses. – Ordet: Korrupt finns på svenska och betyder fördärvad, vanställd. Ordet används på svenska främst om gamla handskrifter och andra dokument som, på grund av fel i av­skrift eller fysiska skador, inte helt stämmer med det förmodade originalet. Den be­ty­delsen är ovanlig, och bör helst und­vikas när man talar om data­lagring. – När man talar om korrup­tion (mutor) på svenska an­vänder man adjektivet korrumperad. – Se också corruption.

[arkivering] [fel] [källkritik] [språktips] [ändrad 3 juli 2021]

USB-minne

datorminne i fickformat med USB-kontakt. Minnet och kontakten är hopbyggda. Själva minnet brukar vara flashminne. De vanligaste minnespinnarna är smala och avlånga, men en minnespinne kan se ut hur som helst. Det finns USB-minnen som är inbyggda i fickknivar, pennor och annat. Kallas också för minnes­pinne eller USB-pinne och ibland för dongel. – Se också Datatermgruppens rekommendationer. – På engelska bland annat USB drive och thumb drive.

[lagringsmedier] [usb] [ändrad 28 februari 2018]

drive

lagringsenhethårddisk (hard drive) eller annat lagringsminne. – En drive kan till exempel vara en hårddisk, en del av en hårddisk, se partition, ett inbyggt halvledarminne (SSD), ett USB­‑­minne, en optisk disk i en brännare eller ett magnetband. – Bakgrund: När det gäller magnetiska diskar brukar man på engelska skilja mellan disk och drive. Så länge som man an­vände disketter, som var ett slags magnetisk disk, så var disken skivan med data, medan drive stod för anordningen som läste och skrev till disken. I hård­diskar finns det sedan länge alltid flera diskar (roterande skivor) i samma hölje, som också innehåller skriv- och läsmekanismen. På svenska kallar vi helheten för disk, på engelska heter det drive. På svenska finns inget ord som direkt motsvarar drive, så om det inte passar med disk eller hård­disk (Apple brukar skriva skiva) får man skriva lagrings­enhet eller bara enhet.

[lagringsmedier] [ändrad 22 november 2017]

minneskort

lagringsminne i form av ett kort, avsett för mobil­tele­foner, digital­kameror och annat hand­hållet. – Ett minneskort är ungefär lika stort som ett fri­märke, några milli­meter tjockt och med en kapacitet på några giga­byte. Korten är lös­tag­bara och sätts i kortplatser, som kan vara inbyggda eller separata enheter: kortläsare. Minneskort finns i många olika fysiska format, och varje format kräver en speciell kortplats. Minnes­­kort kallas ibland också för mediekort. – För minnespinne, se USB‑minne.

[kort] [lagringsmedier] [ändrad 27 april 2020]