CyanogenMod

– Företaget Cyanogen la ner utvecklingen av operativsystemet CyanogenMod den 23 december 2016. Projektet ska drivas vidare utanför Cyanogen under namnet Lineage OS.

– CyanogenMod var en version av Android som utvecklades fristående från Google. Det utvecklades och marknadsfördes av det amerikanska företaget Cyanogen. Första versionen lanserades 2009. – Cyanogen­Mods dåvarande vd Kirt McMaster ville erbjuda tillverk­are av smarta mobiler ett alternativ till Googles Android. Ett skäl var att Google ställer hårda krav på de företag som vill använda Android (under varumärket Android). Till exempel måste de ha Googles sökmotor som förval. – Eftersom Android har fri och öppen källkod fanns (och finns) det inga juridiska hinder för att skapa en förgrening som CyanogenMod. Det uppgavs i ja­nu­a­ri 2015 att fem procent av alla Android‑telefoner levererades med Cyanogen­Mod förinstallerat. Det användes bland annat i den indiska lågpristelefonen Yureka (troligen avvecklad). – Cyanogen råkade trots det i ekonomiska svårigheter och sade i juli 2016 upp en stor del av personalen. Flera av de högsta cheferna slutade under hösten 2016. Den 23 december 2016 avvecklades verksam­heten, även om företaget Cyanogen tills vidare fanns kvar. Företaget har bytt namn till Cyngn (cyngn.com) och utvecklar nu program för styrning av självkörande anläggningsmaskiner. Varumärket CyanogenMod kan inte användas längre (utom om redan existerande mjukvara). – Sajten cyanogenmod.org är stängd (februari 2017). – Läs också om OmniROM.

[android] [nerlagt] [ändrad 13 september 2022]

Google Fit

app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan fungera ihop med andra appar för träning. Kan laddas ner från Google Play (länk).

[android] [appar] [ändrad 8 februari 2018]

WearOS

utförande av operativsystemet Android för smarta klockor. Det är klart för talstyrning och för trådlös kommunikation med mobiltelefoner med Android. Det blev känt i mars 2013. – Google tillverkar inga klockor med WearOS, men andra företag gör det. WearOS hette Android Wear fram till mars 2018. – Se wearos.google.com. – IDG:s artiklar om WearOS: länk.

[android] [smarta klockor] [ändrad 11 januari 2023]

Silent OS

operativsystemet för den avvecklade smarta mobilen Blackphone†. – SilentOS marknadsförs inte längre, utan företaget bakom det, Silent Circle, marknadsför i stället applikationen Silent Phone (länk), som kan köras på telefoner med Android eller iOS. – Silent OS var baserat på operativsystemet Android, men hade inte öppen källkod. Det hade försetts med extra funktioner för att höja säker­heten och skydda användarens privata angelägen­heter. Bland annat skedde all internet­kommunikation genom krypterade förbindelser, se VPN. – Silent OS utvecklades i samarbete mellan Geeks­phone och Silent circle. Det hette först PrivatOS. – Läs också om SE Android.

[android] [inaktuellt] [it-säkerhet] [mobilt] [skyddad kommunikation] [ändrad 25 augusti 2020]