Silent OS

operativsystemet för den avvecklade smarta mobilen Blackphone†. – SilentOS marknadsförs inte längre, utan företaget bakom det, Silent Circle, marknadsför i stället applikationen Silent Phone (länk), som kan köras på telefoner med Android eller iOS. – Silent OS var baserat på operativsystemet Android, men hade inte öppen källkod. Det hade försetts med extra funktioner för att höja säker­heten och skydda användarens privata angelägen­heter. Bland annat skedde all internet­kommunikation genom krypterade förbindelser, se VPN. – Silent OS utvecklades i samarbete mellan Geeks­phone och Silent circle. Det hette först PrivatOS. – Läs också om SE Android.

[android] [inaktuellt] [it-säkerhet] [mobilt] [skyddad kommunikation] [ändrad 25 augusti 2020]