Åp-höjd

i typografi: det lodräta avståndet från toppen av ringen över Å till längst ner på p i en stil. – I svensk typografi är det måttet på tecken­­storlek. Måttet behövs för att man ska kunna fastställa minsta möjliga värdet på radavstånd – om radavståndet är mindre än Åp‑höjden kan det nämligen hända att nedstaplar och uppstaplar går i varandra. Man talar också om Xp‑höjd, men för svensk text passar Åp‑höjd bättre, efter­­som ett Å är lite högre än ett X.

[typografi] [ändrad 26 juli 2020]

orphan

– (föräldralöst barn, föräldralös, även: herrelös eller övergiven) –

  1. – i typografi: se horunge (ensamrad);
  2. – i upphovsrätt: se herrelöst verk;
  3. orphan page, se föräldralös sida;
  4. – kvarlämnad fil eller mapp i ett data­­system, till­­hörande en an­vändare som har tagits bort från systemet (orphaned files, orphaned folders);
  5. orphaned folder – föräldralös mapp – en mapp som tidigare har legat i en annan mapp (parent folder), men den mappen har tagits bort. Adressen till mappen i fil­­kata­logen går därför till ett ställe som inte längre finns. (Men själva mappen finns kvar);
  6. orphan account, orphaned accountövergivet konto, föräldralöst konto – konto som tillhör någon som inte längre är anställd. Det bör alltså raderas.

[filer] [it-säkerhet] [typografi][upphovsrätt] [webbpublicering] [ändrad 7 december 2017]

tilde

tecknet ~. – I webb­adresser (URL:er) står tilde för en sammandragen URL. På tilde-tecknets plats ska det egentligen stå en rad filnamn, åtskilda av sned­streck. Men dem slipper man alltså att skriva ut. – För att skriva ~ fri­stå­ende behövs två knapp­tryck­ningar: först på tilde-tangenten (den brukar finnas till höger om Å), sedan på mellan­slags­tangenten;

  • – Egent­ligen hör tecknet tilde hemma i spanska och portugisiska, där det alltid står över en bokstav: español (spanska för ’spanska’), João (portu­gi­siska för Johan);
  • – Inom matematik används fristående tilde som tecken för ’ungefär’, men då ska det egent­ligen pla­ce­ras i höjd med ett binde­streck. Avancerade ord­behandlare placerar tecknet på olika höjd, beroende på om det är fri­stå­ende eller står över en bokstav;
  • – I formell logik kan tilde stå för negation: ~A utläses som icke‑A (”det är inte sant att A”). Ett annat tecken för negation är ¬.

[logiska symboler] [matematik och logik] [tecken] [ändrad 19 oktober 2017] 

forward slash

engelsk benämning på vanligt snedstreck (/). – För det mesta säger man på engelska bara slash. Benämningen forward slash används i stället för bara slash när man vill betona att det inte gäller backslash (bak­streck). – På engelska kallas tecknet / också för solidus, virgule och whack.

[tecken] [ändrad 5 april 2017]

slash

snedstreck (/). – Kallas ibland också för forward slash för att markera att det inte gäller bakstreck (backslash). Kallas också för solidus, virgule och whack.

[tecken] [ändrad 10 januari 2020]

snedstreck

tecknet /. – Snedstreck brukar finnas på samma tangent som siffran 7. Kallas på engelska för slash, forward slash, solidus, virgule eller whack. – Det omvända sned­strecket (\) heter bakstreck (backslash på engelska). Det lodräta strecket (|) heter lodstreck (på engelska vertical bar eller pipe).

[tecken] [ändrad 29 juni 2020]