mjukt bindestreck

i ordbehandling: markering av var ett ord kan avstavas om det behövs. Kan sättas in på en eller flera platser i ordet. (Ord-be-hand-ling.) Om ordet behöver avstavas sätter ordbehandlingsprogrammet in ett synligt bindestreck där det finns en markering. Om det finns flera markeringar väljer programmet den sista som kan användas. Om ordet inte behöver avstavas döljs det mjuka bindestrecket normalt när texten visas på bildskärm eller skrivs ut. I många program sätter man in mjukt binde­streck genom att skriva ctrl och bindestreck samtidigt. – Kallas också för mjuk divis, diskret bindestreck, diskret divis. På engelska: discretionary hyphen eller soft hyphen (som kan misstolkas).

  • – Tips 1: I många ordbehandlingsprogram, men inte alla, kan man sätta ett mjukt bindestreck framför ett ord för att markera att det inte ska avstavas alls;
  • – Tips 2: Mjukt bindestreck fungerar bra i ordbehandlare och i program för datorstödd sidlayout, men ger inte alltid önskat resultat på webbsidor.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 1 juni 2017]

exempeltext

text­massa som används i layout­skisser för att markera plats för bröd­text. – En välkänd exempel­text är lorem ipsum, en förvrängd latinsk text som länge har använts på eng­el­ska. – För att layoutskissen ska se rea­list­isk ut bör en bra exempel­text bestå av riktiga ord och me­ningar. Men för att betrak­taren inte ska dis­tra­heras av textens innehåll väljer man en text som är obe­grip­lig för läsaren, eller åt­min­stone ointressant. – Efter­som den latinska texten i lorem ipsum inte ser ut som svensk bröd­text – till exempel saknas Å, Ä och Ö – har grafikern Arne Heine (1922–2016, se intervju i Computer Sweden) utformat en svensk exempel­text som börjar ”Träutensilierna i ett tryckeri äro inga­lunda…”. – På engelska: dummy text eller filler text

[typografi] [ändrad 10 december 2018]

rich text format

(RTF) –– standardformat för rik text, alltså text som visas på bild­skärm i grafiskt ut­förande. Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, rad­längd, margi­naler och annat visas som i original­­et, även när man öppnar doku­mentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram (förutsatt att det klarar RTF-filer). – Rich text format ut­­veck­lades av Micro­­soft, och har anammats av många andra program­­företag. –– 2007 års speci­fika­tion av rich text format finns på Micro­softs webb­sidor (länk).

[filformat] [typografi] [ändrad 5 december 2017]