After School

ett anonymt socialt nätverk för amerikanska läro­verks­elever. Troligen nerlagt sommaren 2019. – Sedan After School lanserades hösten 2014 har det kritiserats hårt för att det har använts för nät­mobbning och hot om våld och dödsskjutningar. After School finns på webben och som app. På grund av kritiken tog Apple under en tid bort After School från App Store, men efter en del ändringar fanns appen åter där, liksom på Google Play. – Se afterschoolapp.com (nere sedan oktober 2019). – Läs också om Canary†, Jodel, Nearby, Post­secret, Whisper och Yik Yak† samt om Rethink och Fulfiltret, två program som mot­verkar nät­mobbning.

[appar] [dold identitet] [sociala nätverk] [ändrad 30 november 2019]