bild

  1. – (image) – sammanfattande term för fotografier, teckningar, diagram och annat som kan visas i digitala dokument, och som inte är ren text;
  2. – i äldre datasystem: skärmbild – sammanställning av information, anvisningar och valmöjligheter på ett utrymme som ryms på en bildskärm. Ett programs användargränssnitt var en uppsättning bilder. Det motsvaras i grafiska användargränssnitt närmast av fönster, och i webbase­rade program av sidor. – Benämningen bild i denna be­ty­delse förekommer fortfarande, men bör undvikas, eftersom den kan missförstås;
  3. – se avbild (image).

[användargränssnitt] [datalagring] [filer] [ljud och bild] [ändrad 7 juni 2017]