CAP

  1. consistency, availability and partition tolerance – önskvärda egenskaper hos databaser av NoSQL‑typ. Kan översättas med konsistens, tillgänglighet och tålighet mot partitionering (det vill säga det att en databas är uppdelad på flera servrar). CAP är ett alternativ till det äldre kravet ACID. Kraven i ACID är anpassade för det slags information som passar bra i relationsdatabaser, medan kraven i CAP är anpassade för databaser med svårkategoriserad information som textdokument, musik och video. – Se också CAP‑satsen;
  2. computer assisted publishing – framställning av tidningar och andra trycksaker med datorteknik. – Se också desktop publishing;
  3. caps – kort för capitals – ”stora bokstäver”, se versaler;
  4. cap – (mössa) – övre gräns för något – tak.

[databaser] [förkortningar på C] [publicering] [typografi] [ändrad 1 februari 2021]