Cics

Customer information control system – program för direkt­hantering av kund­data, ut­vecklat för stor­datorer av IBM*, lanserat 1969. – Cics bygger på program­språket Cobol. Cics är till för online trans­action processing. Cics finns också för Unix* och person­datorer. IBM har vidare­ut­veck­lat det för e-handel och mark­nads­för det fort­farande (2015) – se här.