Citadel

  1. – ett skadeprogram (en trojansk häst) som möjliggjorde dataintrång i banker. Mer exakt var det en ”verk­tygs­låda” för de som ville sätta samman sådana program. Med tiden anpassades det för att stjäla all slags information från den drabbade datorn, till exempel lösenord. Det var baserat på Zeus. – Ci­ta­del blev känt 2011. Det skapades av pseudonymen ”Aquabox”, fortfarande okänd. Citadel såldes till betalande kunder som ingick i ett socialt nät­verk (givet­vis hemligt) där de kunde diskutera och föreslå för­bätt­ringar. Det upp­ges att ”Aquabox” efter ett par år slutade att sälja programmet. Men en variant av det började spridas 2015 under namnet Atmos. – Ryssen Dimitry Belorossov dömdes i september 2015 i USA till 54 månaders fäng­else och till att betala 320 000 dollar i skadestånd för att ha spritt och använt Citadel. Det verkar dock inte som om han är identisk med ”Aqua­box”. En annan inblandad, ryssen Mark Vartanyan, känd som ”Kolypto”, utlämnades i mars 2017 till USA för att ställas inför rätta; han dömdes till fem års fängelse;
  2. – ett program för BBS:er, vanligt på 1980- och 1990‑talen (se Wikipedia);
  3. – Citadel/UX – ett program för samarbete över internet, baserat på BBS‑programmet Citadel (se punkt 2). Citadel/UX, som ofta kallas för bara Citadel, har meddelanden, gemensam kalender, gemensam adressbok, blogg­verk­tyg och andra funktioner. Det kan köras på Linux och andra slags Unix. – Se citadel.org.

[it-relaterad brottslighet] [skadeprogram] [socialt] [ändrad 5 juli 2020]