Citadel

  1. – ett skadeprogram (en trojansk häst) som möjliggjorde dataintrång i banker. Mer exakt var det en ”verktygslåda” för de som ville sätta samman sådana program. Med tiden anpassades det för att stjäla all slags information från den drabbade datorn, till exempel lösenord. Det var baserat på Zeus. – Ci­ta­del blev känt 2011. Det skapades av pseudonymen ”Aquabox”, fortfarande okänd. Citadel såldes till betalande kunder som ingick i ett socialt nätverk (givetvis hemligt) där de kunde diskutera och föreslå förbättringar. Det uppges att ”Aquabox” efter ett par år slutade att sälja programmet. Men en variant av det började spridas 2015 under namnet Atmos. – Ryssen Dimitry Belorossov dömdes i september 2015 i USA till 54 månaders fäng­else och till att betala 320 000 dollar i skadestånd för att ha spritt och använt Citadel. Det verkar dock inte som om han är identisk med ”Aquabox”. En annan inblandad, ryssen Mark Vartanyan, känd som ”Kolypto”, utlämnades i mars 2017 till USA för att ställas inför rätta; han dömdes till fem års fängelse;
  2. – ett program för BBS:er, vanligt på 1980- och 1990‑talen (se Wikipedia);
  3. – Citadel/UX – ett program för samarbete över internet, baserat på BBS‑programmet Citadel (se punkt 2). Citadel/UX, som ofta kallas för bara Citadel, har meddelanden, gemensam kalender, gemensam adressbok, blogg­verk­tyg och andra funktioner. Det kan köras på Linux och andra slags Unix. – Se citadel.org.

[it-relaterad brottslighet] [skadeprogram] [socialt] [ändrad 5 juli 2020]