epok

inom it: det datum och klock­slag som it‑system räknar tid från. – Unix‑system, in­klu­sive macOS och Linux, brukar räkna från den 1 januari 1970. Windows räknar från den 1 januari 1601, men det finns andra Microsoftprodukter som utgår från andra datum. Klockslaget som systemen börjar räkna från betecknas som 00:00:00 enligt tidsskalan UTC. Datorerna räknar tiden i sekunder eller bråkdelar av sekunder från epoken. Tid och datum som visas för användaren anges på gängse sätt genom en enkel omräkning. – En utförlig tabell över epoker i olika it‑system finns i Wikipedia. – Ordet epok står i vanligt språk för en historisk period, men i astronomi står det, liksom i datorer, för periodens startpunkt. – På engelska: epoch. – Läs också om epoch rollover, nollställningsår och 2038-problemet.

[tidmätning] [ändrad 5 mars 2019]

Dagens ord: 2021-01-05