epok

(epoch) – inom it: det datum och klock­slag som it‑system räknar tid från. – Unix-system, in­klu­sive macOS och Linux, brukar räkna från den 1 januari 1970. Windows räknar från den 1 januari 1601, men det finns andra Microsoft­produkter som utgår från andra datum. Klock­slaget som systemen börjar räkna från betecknas som 00:00:00 enligt tids­skalan UTC. Datorerna räknar tiden i sekunder eller bråk­delar av sekunder från epoken. Tid och datum som visas för an­vänd­aren anges på gängse sätt genom en enkel omräk­ning. – En utförlig tabell över epoker i olika it‑system finns i Wikipedia. – Ordet epok står i vanligt språk för en historisk period, men i astro­nomi står det, liksom i datorer, för periodens start­punkt. – Läs också om epoch rollover och 2038-problemet.

[tidmätning] [ändrad 5 mars 2019]

Dagens ord: 2017-12-31