Polismetodutredningen

en skrinlagd svensk statlig utredning som bland annat ville ge polis och åklagare rätt att begära fram information om e‑post och annan elek­tron­isk kommunikation, även vid miss­tanke om lindriga brott. Utredningens förslag lades fram 2009, men hade 2019 inte lagts till grund för lagförslag eller beslut i riksdagen. Dåvarande in­rikes­minister Anders Ygeman (S) sade i en intervju 2016 att han inte ens hade läst den (länk). – Ut­red­ning­ens officiella namn var En mer rätts­säker inhämtning av elektronisk kommunikation i brotts­be­kämp­ningen (SOU 2009:1) (länk). För­slaget innebar att åklagare skulle få rätt att begära fram infor­ma­tion om miss­tänkta brottslingars elektroniska kommunikation utan domstolsprövning, även när det gällde miss­tanke om brott som inte straffas med fängelse. – Läs också om ACTA, Datalagringsdirektivet, FRA‑lagen, Gallorap­porten, Hadopi, IPRED, RIPA, Stockholmsprogrammet, Telekompaketet och Indect.

[juridik] [personlig integritet] [ändrad 12 februari 2019]