Novell

uppköpt amerikanskt programföretag, inriktat på företagsnätverk. Sedan 2011 hel­ägt av Attach­mate, som i sin tur 2014 köptes av brittiska Micro Focus (länk). –– Novell var under 1980-talet och i början av 1990-talet världs­ledande på person­dator­nät med Novell Netware. – Novell grundades 1979, då som till­verkare av hård­diskar, men omvandlades 1983 till nät­verks­före­tag av Ray Noorda (1924——2006), som var vd 1983——1996. Under de åren gjorde Ray Noorda Novell till ett av branschens mest fram­gångs­rika företag. 1992 hade Novell 62 procent av marknaden för lokala nät. Men på 1990‑talet satsade Noorda hårt på att kon­kur­rera med Micro­soft, bland annat genom att köpa upp program­företag som Word­perfect, Unix Laboratories och Digital Research. Dessa företag klarade sig inte så bra i Novells händer, och samtidigt började Micro­soft kon­kur­rera med Novell med Windows NT. Därför tappade Novell mark. –– Efter Ray Noordas avgång 1996 sålde Novell ut ny­för­värven och in­rik­tade sig åter på lokala nät, bland annat genom kata­log­tjänsten NDS. Novell satsade också på Linux (se Suse), och ut­veck­lade den fria program­sviten Go-oo†, numera av­veck­lad. – 2011 köptes Novell av Attach­mate, som lät verk­sam­heten fortsätta under namnet Novell. Micro Focus, som köpte Attachmate 2014, har integrerat Novell med huvud­före­taget, men några produkter marknadsförs fort­far­ande under namnet Novell. –– Se microfocus.com/novell/.

[företag] [nätverk] [uppköpt]