Silent OS

operativsystem för den smarta mobilen Blackphone. – Silent OS är baserat på operativ­systemet Android, men har inte öppen källkod. Det har försetts med extra funktioner för att höja säker­heten och skydda användarens privata angelägen­heter. Bland annat sker all internet­kommunikation genom krypterade förbindelser, se VPN. – Silent OS har utvecklats i sam­arbete mellan Geeks­phone och Silent circle. Det hette tidigare PrivatOS. – Se Blackphones webbsidor. – Jäm­för med SE Android.

[android] [it-säkerhet] [mobilt] [ändrad 17 maj 2017]