Simian army

OBS: Simian army utvecklas inte längre. – En uppsättning program för testning av moln‑baserade tjänster. – Simian army utvecklades med början 2011 av videoströmningsföretaget Netflix. Den senaste versionen är från 2017. Netflix använde programmen för att testa sina egna tjänster, som körs i molnet från Amazon web services. (Se också chaos engineering.) – Simian army har släppts med öppen källkod, och programmen, som kan köras var för sig, kunde tidigare laddas ner från GitHubs webbplats (länk). De finns fortfarande kvar för läsning.  – Se också kommentar från Netflix. – Namnet: Simian betyder aplik eller bara apa; Simian army kan översättas med aparmén. – I Simian army ingick:

  1. – Chaos gorilla – simulerade vad som skulle hända om hela Amazons molntjänst gick ner. Mer exakt: ifall det skulle gå att återställa Net­flix tjänst efter ett avbrott;
  2. – Chaos monkey stänger slump­mässigt av virtuella maskiner för att se hur det på­verkar tjänsten som helhet. Chaos monkey finns kvar som fristående program;
  3. – Conformity monkey upptäckte instanser som inte var kodade i enlighet med etablerad praxis och stängde av dem, så att de skulle kunna rättas till och startas om. Det har integrerats i programmet Spinnaker (spinnaker.io);
  4. – Doctor monkey kon­trollerade hälsan hos alla instanser och letade efter varnings­­tecken, som avvikande användning av processor och minne;
  5. – Janitor monkey letade efter resurser som inte användes och nollställde dem. Funktionerna finns kvar i programmet Swabbie (länk);
  6. – Latency monkey simulerade en ned­sättning av kapaciteten för att se hur det påverkade tjänstekvaliteten;
  7. – Security monkey letade efter brister i säker­heten och stängde av instanser som har dem;
  8. – 1018 monkey upptäckte problem som har att göra med att tjänster körs i flera tids­zoner och på flera språk. (10 står för localization, alltså l10n och 18 står för internationali­zation, alltså i18n se också i18n.)

[driftsäkerhet] [testning] [ändrad 18 oktober 2021]

Dagens ord: 2014-12-19