tracking

spårning, kartläggning; knipning:

  1. – eye tracking, se blickspårning;
  2. – motion tracking – i film: teknik för att lägga in tecknade figurer i ”vanlig” film så att de rör sig naturligt och passar in i bilderna;
  3. – video tracking – att följa ett rörligt objekt med en video-kamera;
  4. – i videobandspelare och bandspelare: rätt placering av bandet i förhållande till läshuvudet;
  5. – i typografi: se knipning och spärrning;
  6. – i utbildning: spårning av plagiat i uppsatser och examensarbeten (genom sökning på internet); även: nivågruppering. – Läs också om textmatchning;
  7. – time tracking – tidrapportering.

– Se också track och tracking program. – För skillnaden mellan tracking och tracing, se under spårning.

[arbetsliv] [film] [ljud och bild] [tillgängligt] [typografi] [utbildning] [videoteknik] [ändrad 15 juni 2022]