KitKat

version 4.4 av Android. Släpptes den 31 oktober 2013. – Innan dess upp­gavs att namnet skulle bli Key lime pie med versions­­nummer 5.0, men i sep­tember 2013 med­­de­la­de Google att namnet blir KitKat efter kex­­chok­laden från Nestlé, och att ver­sions­­numret blir 4.4 i stället för 5.0. Num­mer­­­änd­­ringen har tolkats som att Google först planerade mer om­fattande för­änd­ringar, men sedan backade. – Ver­­sionerna av Android har namn i bok­­stavs­­ord­ning, och är upp­­kal­lade efter söt­saker. – Se android.com/kitkat. – Efter­följaren till Kitkat hette Lollipop och före­gång­a­ren hette Jelly Bean.

[android] [versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

Ubuntu Edge

planerad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upp­laga, 40 000 exemplar, för att de­mon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bild­skärm och tangent­bord, som person­dator. Den skulle ha två operativ­system: Ubuntu Touch och Android. Fi­nansi­­e­rings­kam­pan­jen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 mil­joner dollar, men det kom bara in 12,8 mil­joner dollar, vilket be­talades till­baka. – Bakom pro­jektet stod före­taget bakom Ubuntu, Cano­nical.

[android] [mobilt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Arirang

en nordkoreansk mobiltelefon. Operativsystemet bygger troligen på Android. Nordkorea har ett eget 3g-nät, Koryolink, som till 75 procent ägs av egyptiska Orascom. 25 procent ägs av nordkoreanska post- och televerket. Koryolink ger, trots att det är ett 3g-nät, inte tillgång till internet. – Namnet: Arirang är en koreansk folkvisa som handlar om ett bergspass med samma namn. Den räknas som Koreas (båda delarna) inofficiella nationalsång.

[android] [mobiltelefoner] [ändrad 9 september 2017]

Kindroid

  1. läsplattan Kindle med mobilplattformen Android – en föreslagen kombination som skulle ge en billig handhållen dator. Kombinationen föreslogs 2008 av den amerikanska journalisten Jason Perlow;
  2. – en säkerhetsapp för Android.

[android] [läsplattor] [ändrad 14 augusti 2019]

Key lime pie

tidigare utlovat namn på version 5  av Android, Googles operativ­system för mobil­telefoner. Den skulle släppas under 2013, men då kom i stället ver­sion 4.4 av Android, och den fick heta Kitkat (Android-versionerna har namn i bokstavsordning). – Key lime pie liknar citron- och marängpaj, men den görs på saften från key lime, en speciell sorts lime som odlas bland annat i Florida, och som har gul frukt­saft (se Wiki­pedia).

[android] [namnbyte] [versioner] [ändrad 17 maj 2017]

droid

kort för android (ibland även kort för operativ­systemet Android). – I över­förd be­märkelse: byrå­krat, en som följer regler och bestämmelser in i det absurda, utan att förstå dem – som en robot. –”These are not the droids you’re looking for” är en ofta citerad replik från Stjär­nor­nas krig. I filmen är det en hyp­no­tisk sug­gestion (i själva verket var det precis de droiderna som de kejserliga stormtrupperna letade efter); när det citeras är det ofta sar­kas­tiskt: ”du är inne på fel spår”.

[robotar] [språktips] [ändrad 22 augusti 2017]