Android

  1. Den gröna roboten Bugdroid som symboliserar Android. Under står ANDROID skrivet med stiliserade bokstäver.
    Bugdroid – symbol för Android.

    – ett operativsystem och en utvecklings­plattform för smarta mobiler, surfplattor och hemelektronik, utvecklat främst av Google. Android är sedan 2014 världens mest spridda operativ­system. Google uppmuntrar andra mobiltillverkare att använda Android. Det har hittills (juli 2018) varit gratis, men villkorat med krav på att Android levereras med Googles sökmotor, webbläsaren Chrome och andra Google-tjänster. (Mer om det här nedanför.)– I princip ska vem som helst kunna utveckla program och tjänster som ska kunna användas på vilken mobiltelefon eller surf­platta som helst, om den kör Android. Android bygger på Java och Linux. – Android blev officiellt i no­vem­ber 2007, och backas upp av före­tagen i Open handset alliance. Den första And­roid­­mobilen, T‑Mobile G1, visades upp i sep­tember 2008. – Android har namn efter före­taget Android, grundat av Andy Rubin (som kallas för ”Android”), köpt 2005 av Google. Det var i företaget Android som en stor del av utvecklingsarbetet gjordes. Android för­kortas ibland till droid, se till exempel droidrage. – De olika versionerna av Android har haft namn efter ameri­kanska god­saker i bokstavsordning, till exempel Nougat, Oreo och Pie, men version 10 från 2019 heter Android 10. – WearOS är en version för smarta klockor. Android One är en specifi­kation för smarta lågprismobiler. – Se också SE Android. – Läs mer om Android här. – I januari 2010 började Google sälja en egen mobil­­telefon med Android, Nexus One, följd av andra mobil­­telefoner och surfplattor med varumärket Nexus. Varumärket Nexus för mobiltelefoner ersattes i oktober 2016 av Pixel. – Läs också om AOSP och OESF. – Jäm­för med Limo foundation och läs också om Kindroid. – Android ska inte förväxlas med Chrome OS, Googles operativsystem för persondatorer. Men i oktober 2015 uppgavs det att Google planerar att avveckla Chrome OS som separat produkt och slå ihop det med Android. Från hösten 2016 kan man köra Android-appar på Googles dator Chromebook. – Android är skrivet i fri och öppen källkod, vilket innebär att det är tillåtet att sprida det vidare och modifiera det på valfritt sätt, förutsatt att man inte kallar det för Android – läs om Cyanogen­Mod†, Lineage OS, Omni­ROM och Replicant, fristående utföranden av Android. – I juli 2018 ålade Europeiska kommissionen Googles moderbolag Alphabet att betala 4,3 miljarder euro i böter för att Google missbrukar Androids dominerande ställning på marknaden genom att tvinga företag som använder Android att förinstallera Googles sökmotor och Google Chrome. (Se pressmeddelande.) Google överklagade (se Googles blogg), men i mars 2019 gjorde Google en del eftergifter Böterna sänktes därefter till 1,9 miljarder euro (se pressmeddelande från EU).  – 2016 blev det känt att Google utvecklar ett nytt operativsystem, Fuchsia, som eventuellt kan ersätta Android;

  2. – människolik robot. – Ordet android används främst inom science fiction om robotar som verkar vara riktiga människor. Förkortas ofta till droid. I filmen Blade Runner kallas androiderna för replikanter. På 2010‑talet kom också ordet hubot. – Faktiskt existerande robotar (till skillnad från robotar i film och science fiction) som påminner om människor , men som inte kan tas för människor, kallas för humanoider. – Läs också om cyborg. – Om upplevelsen av människo­lika robotar, se uncanny valley.

– Ordet: Android kommer av grekiska andros – man, människa – och -oid – liknande.

[android] [androider och humanoider] [fri och öppen källkod] [ändrad 8 augusti 2019]

KitKat

version 4.4 av Android. Släpptes den 31 oktober 2013. – Innan dess upp­gavs att namnet skulle bli Key lime pie med versions­­nummer 5.0, men i sep­tember 2013 med­­de­la­de Google att namnet blir KitKat efter kex­­chok­laden från Nestlé, och att ver­sions­­numret blir 4.4 i stället för 5.0. Num­mer­­­änd­­ringen har tolkats som att Google först planerade mer om­fattande för­änd­ringar, men sedan backade. – Ver­­sionerna av Android har namn i bok­­stavs­­ord­ning, och är upp­­kal­lade efter söt­saker. – Se android.com/kitkat. – Efter­följaren till Kitkat hette Lollipop och före­gång­a­ren hette Jelly Bean.

[android] [versioner] [ändrad 22 augusti 2017]

Ubuntu Edge

planerad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upp­laga, 40 000 exemplar, för att de­mon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bild­skärm och tangent­bord, som person­dator. Den skulle ha två operativ­system: Ubuntu Touch och Android. Fi­nansi­­e­rings­kam­pan­jen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 mil­joner dollar, men det kom bara in 12,8 mil­joner dollar, vilket be­talades till­baka. – Bakom pro­jektet stod före­taget bakom Ubuntu, Cano­nical.

[android] [mobilt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Arirang

en nordkoreansk mobiltelefon. Operativsystemet bygger troligen på Android. Nordkorea har ett eget 3g-nät, Koryolink, som till 75 procent ägs av egyptiska Orascom. 25 procent ägs av nordkoreanska post- och televerket. Koryolink ger, trots att det är ett 3g-nät, inte tillgång till internet. – Namnet: Arirang är en koreansk folkvisa som handlar om ett bergspass med samma namn. Den räknas som Koreas (båda delarna) inofficiella nationalsång.

[android] [mobiltelefoner] [ändrad 9 september 2017]

Kindroid

  1. läsplattan Kindle med mobilplattformen Android – en föreslagen kombination som skulle ge en billig handhållen dator. Kombinationen föreslogs 2008 av den amerikanska journalisten Jason Perlow;
  2. – en säkerhetsapp för Android.

[android] [läsplattor] [ändrad 14 augusti 2019]

Key lime pie

tidigare utlovat namn på version 5  av Android, Googles operativ­system för mobil­telefoner. Den skulle släppas under 2013, men då kom i stället ver­sion 4.4 av Android, och den fick heta Kitkat (Android-versionerna har namn i bokstavsordning). – Key lime pie liknar citron- och marängpaj, men den görs på saften från key lime, en speciell sorts lime som odlas bland annat i Florida, och som har gul frukt­saft (se Wiki­pedia).

[android] [namnbyte] [versioner] [ändrad 17 maj 2017]

droid

kort för android (ibland även kort för operativ­systemet Android). – I över­förd be­märkelse: byrå­krat, en som följer regler och bestämmelser in i det absurda, utan att förstå dem – som en robot. –”These are not the droids you’re looking for” är en ofta citerad replik från Stjär­nor­nas krig. I filmen är det en hyp­no­tisk sug­gestion (i själva verket var det precis de droiderna som de kejserliga stormtrupperna letade efter); när det citeras är det ofta sar­kas­tiskt: ”du är inne på fel spår”.

[robotar] [språktips] [ändrad 22 augusti 2017]