0g

Hoppas att hon stannade bilen först.
  1. – (noll-generationen) – beteckning på de allra första mobiltelefonerna. De fanns före ”generation ett” (NMT). – 0g‑telefoner var fast monterade i bilar, och alla samtal till och från dem kopplades i början manuellt av en telefonist. Senare kunde man slå numret själv med en fast monterad nummerskiva på bilens instrumentbräde. – Det första nätet för sådan mobiltelefoni i Sverige hette MTA, och infördes 1956. Senare kom MTB och MTC, som senare omarbetades till NMT. Dessa system för mobiltelefoni fick bara några tusen användare, och de avvecklades när NMT kom. – Benämningen 0g är en retronym som aldrig användes när systemen var i bruk. Man talade om biltelefoner. – 0g är faktiskt en dubbel retronym, eftersom man inte tänkte på denna teknik när man i efterhand numrerade generationerna och därför, senare, måste ge den nummer noll, eftersom nummer ett redan var upptaget för NMT. – Om mobiltelefongenerationer, se mobil­telefon;
  2. – se Sigfox.

[mobilgenerationer] [it-historia] [mobilt] [retronymer] [ändrad 28 oktober 2021]

mobil

  1. – trådlöst ansluten till tele- och datanätet med fri rörlighet i ett stort område. – Till exempel en stor del av ett eller flera länder. Anslut­ningen fungerar även när man färdas i hög hastighet med bil eller tåg. – Typexemplet på mobil kommunikation är mobiltelefoni. Även bärbara datorer och surfplattor använder mobil kommunikation, liksom en del smarta klockor. – Den mobila utrustningen kommunicerar genom ett nät av sam­verkande basstationer som håller reda på var användarna befinner sig, även när samtal inte pågår. Vid behov kan basstationerna flytta över pågående kommunikation från en bas­station till en annan utan att samtalet bryts (se handover). – Mobil kommunikation är en typ av trådlös (wireless) kommunikation. Andra typer av trådlös kommunikation är sladdlös (cordless) kommunikation, RFID och NFC;
  2. – som har att göra med mobil tele- och datakommunikation;
  3. – kort för mobiltelefon.

– Språkligt: Adjektivet mobil betyder från början rörlig, flyttbar. Men numera betyder mobil ofta ”som har att göra med mobiltelefoni”. Om man säger ”mobil kommu­nikation” menar man inte att kommunikationen är mobil (vad det nu skulle innebära), utan att den sker med teknik som medger mobilitet för användaren och telefonen (eller annan utrustning).

– På engelska: mobile, men se också cellular.

[mobilt] [språktips] [ändrad 8 maj 2022]

swipe

  1. – om pekskärmar på mobiltelefoner och surfplattor, se svepa (alternativt: svajpa);
  2. – dra – dra ett kontokort eller annat kort eller biljett genom en läsare för att betala eller bli insläppt. Även: att hålla kortet intill en kortläsare. Används om kort och biljetter med magnetremsa och även om kontaktlösa kort (rfid och nfc) som man håller upp intill läsaren. – Ordet swipe används ibland också som substantiv om själva kortet, och om den avgift som säljaren betalar för konto­korts­betal­ningar. – Jäm­för med smyg­avläs­ning (skimming).

[användargränssnitt] [betalningar] [mobilt] [språktips] [ändrad 8 maj 2012]

samtrafik

i telefoni: det att abonnenter hos olika teleoperatörer kan ringa till varandra. (Eller skicka sms till varandra.) Samtrafik kan delas upp i:

  • – samtalsoriginering – det att en abonnent ringer upp en annan abonnent som har en annan operatör;
  • – samtalstransitering – i vissa fall: det att en tredje teleoperatör kopplar sam­tal mellan två andra operatörers nätverk;
  • samtalsterminering – det att en teleoperatör tar emot ett samtal från en abonnent hos en annan operatör och kopplar det till mottagaren. (Observera att terminering här betyder att koppla till ändpunkten, alltså till mottagaren, inte att avsluta.)

– Avgiften som den upp­ringande abonnentens teleoperatör betalar till det mot­tagande abonnentens operatör kallas för samtrafik­avgift eller termineringsavgift. Men se också grey route messaging. – Jämför med roaming.

[telefoni] [ändrad 3 november 2017]

VoLTE

Voice over LTEröstsamtal över 4g‑nätverket (som från början faktiskt inte hanterade rena röstsamtal). – Initiativet för att utforma en internatio­nell standard för röst­samtal över 4g‑nätet samordnas av branschorganisationen GSMA, se denna sida.

[förkortningar på V] [mobilt] [ändrad 27 april 2012]

lokal utbrytning

(local break-out) – möjlighet för mobilabonnenter som är på tillfälligt besök i utlandet att använda en lokal operatör för telefonsamtal och internetsurfning. Abonnentens operatör i hemlandet är inte inblandad. Detta till skillnad från hur det är vid roaming. Lokal utbrytning infördes i EU 2014.

[mobilt] [ändrad 1 februari 2017]

mobil taggning

(mobile tagging) – överföring av information till mobiltelefoner med hjälp av streckkod eller QR‑kod. Det förutsätter att telefonen har inbyggd kamera och ett program som kan tolka koden. Det vanligaste är att koden är en webbadress (URL). När kameran har läst koden hämtar den automatiskt en webbsida.

[mobilt] [ändrad 11 januari 2019]