Keybase

en tjänst för krypterad fildelning med verifierade användare. – Keybase identifierar sina användare med deras användarnamnsociala medier. Företaget Keybase köptes i maj 2020 av Zoom. – Keybase låter sina användare lagra krypterade filer i molnet. Användarna kan också skicka krypterade filer till varandra. – Det radikalt nya med Keybase är användningen av sociala medier för att kontrollera att användarna är de som de utger sig för att vara. Detta har tidigare lösts med PKI eller Web of Trust, och ingen av de lösningarna har blivit särskilt spridd. I Keybase utgår man i stället från användarnamn som används i bitcoin, Github, Reddit och / eller Twitter. Ju fler sådana konton användaren knyter till sitt Keybasekonto, desto bättre. Keybase har en lista på webben över alla användare, och där kan användarna publicera så mycket information om sig själva som de själva vill. Varje användare får avgöra från fall till fall hur mycket hon litar på att en viss annan användare är ”äkta”, precis som man gör på Twitter och andra sociala medier. – När man går med i Keybase får man ett par krypteringsnycklar för kryptosystemet GPG, en privat nyckel och en publik (=offentlig) nyckel. Användaren publicerar den publika nyckeln på sina sociala medier. Den som vill skicka en fil eller något annat meddelande till användaren krypterar den med den publika nyckeln och kan sedan skicka den på valfritt sätt. – Keybase kollar regelbundet att användarnas publika nycklar finns kvar på de sociala medierna och inte har ändrats. – Arbetet på Keybase inleddes 2014. – Läs mer på keybase.io.

[fildelning] [kryptering] [ändrad 30 september 2021]