HavenCo

en nerlagd datalagringstjänst som 20002008 fanns på Sealand, en så kallad mikronation i Nordsjön. – Sealand (sealandgov.org) är en före detta luftvärnsplattform i havet 12 kilometer öster om Felixstowe i England. Den har utropats till självständig stat av ägaren, dock utan att erkännas av någon. – Företaget HavenCo framställde sig som obundet av brittiska och andra lagar, men det var i själva verket ett registrerat brittiskt företag. – Sealand planerade 2013 att återuppväcka HavenCo, men det tycks inte ha blivit något. – Läs också om Asgardia och Liberland.

[datalagring] [kuriosa] [låtsasländer] [nerlagt] [politik] [ändrad 13 maj 2020]

WikiTribune

en avvecklad webbtidning med höga anspråk på faktagranskning och redovisning av källor. – Ett syfte var att motverka falska nyheter. – WikiTribune var ett projekt som tillkännagavs i april 2017 av Wikipedias grundare Jimmy Wales. Han beskrev målet som ”evidensbaserad journalistik”. Tidningen lades ner efter ungefär ett år, och WikiTribunes webbadress omdirigerar nu till det nya projektet WT.Social (wt.social), som är ett socialt nätverk. – WikiTribune skulle vara gräsrotsfinansierad och fri från annonser samt gratis. Artiklarna skulle skrivas av professionella journalister, men läsarna skulle ha möjlighet att föreslå rättelser och ändringar. Förslagen skulle granskas innan de publicerades. Problemet var att detta var ett tungrott arrangemang, och efter ungefär ett år sades de anställda journalisterna upp. I oktober 2019 startade Jimmy Wales i stället WT.Social. – WikiTribune hade, förutom initiativtagaren, inget direkt samband med Wikipedia eller Wikimedia.

[källkritik] [nerlagt] [tidningar] [ändrad 18 september 2021]

OpenBazaar

ett nerlagt nätverk för köp och försäljning direkt mellan privatpersoner och med betalning i bitcoin. – OpenBazaar var konstruerat för att fungera utan centrala servrar för att det skulle vara svårt för myndigheter att över­vaka. Varje användare, både köpare och säljare, måste ladda ner programmet OpenBazaar för att delta. Genom programmet kunde man ta del av utbudet av produkter, ungefär som i Blocket eller eBay, beställa och betala. Man kunde vara anonym (mer exakt: man kunde vara pseudonym). – OpenBazaar skapades 2014 av amerikanen Brian Hoffman (länk) som en förgrening av ett liknande program, Darkmarket, men med det uttalade målet att bli mer rumsrent. Det fanns ingen kon­troll över vad som såldes och köptes på OpenBazaar, men deltagarna uppmanades att följa lagen och använda sunt förnuft. – Version 2 av OpenBazaar togs i bruk i maj 2017 och använde nätverket Tor för ospårbar kommunikation. Men 2021 las OpenBazaar ner. Motiveringen var låg anslutning. – Läs mer på openbazaar.org.

[e-handel] [nerlagt] [ändrad 10 maj 2022]

LiMux

  1. – ett utförande av Linux, utvecklat för staden Münchens förvaltning. Det ingick i stadens projekt för att helt gå över till program med fri och öppen källkod. Utvecklingen påbörjades 2003. Då var LiMux baserat på Debian, men från 2010 var det baserat på Ubuntu. I februari 2017 beslöt Münchens stadsfullmäktige att gå till­baka till Windows;
  2. – namn på Münchens hela projekt för att gå över till fri och öppen källkod. I det ingick inte bara operativsystemet LiMux, utan också till exempel WollMux, en programsvit baserad på Openoffice.org och LibreOffice. – München lyckades aldrig med att helt ersätta Windows med fri och öppen källkod, och ska senast år 2020 ha gått tillbaka till Windows till en kostnad av 90 miljoner euro (se artikel i Heise Online).

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [ändrad 6 september 2018]

Euclid

en avvecklad kombinerad miniatyrdator och kamera från Intel. Den skulle användas som ”öga” i rörliga robotar. – Euclids kamera kunde, med hjälp av infrarött laserljus, skapa en tredimensionell bild av sin omgivning i realtid. Detta skulle, tillsammans med GPS och sensorer för rörelse och position, hjälpa roboten att röra sig utan att stöta emot saker eller ramla omkull. Euclid var platt och avlång, ungefär en decimeter lång. Den visades upp sommaren 2016 och började marknadsföras i januari 2017, men lades ner i början av 2018. Den var främst tänkt för robot­utveck­lare och såldes tillsammans med ett utvecklingspaket. – Se Intels webbsidor. – Namnet: Engelsk stavning av Euklides, grekisk matematiker – se Wikipedia.

[kameror] [nerlagt] [robotar] [ändrad 6 januari 2021]

Airbar

ett avvecklat tillbehör som gjorde vanliga bildskärmar till pekskärmar. – Airbar hade formen av en liten linjal som lades vid bildskärmens undersida. Den täckte bildskärmen med osynliga ljusstrålar och registrerade när och var ljusstrålarna bröts. Man kunde därför använda fingrar, pennor, penslar eller andra redskap för att peka eller skriva på bildskärmen. – Airbar utvecklades av Neonode och fanns 2017 för Mac och Windows. Produkten har senare avvecklats. – Se Neonodes webbsidor.

[bildskärmar] [nerlagt] [styrdon] [ändrad 11 maj 2022]

Izitru

en nerlagd webbaserad tjänst som kunde upptäcka manipulerade digitala fotografier. – Alla som ville kunde ladda upp foton gratis till Izitru för analys. Tjänsten använde flera tekniker för att hitta tecken på att ett foto i själva verket var sammansatt av flera foton, eller manipulerat på annat sätt. Tjänstens utgivare, det amerikanska företaget Fourandsix Technologies, underströk att metoden inte alltid upptäckte manipulerade foton, men om den kom fram till att ett foto var manipulerat var det med största säkerhet sant. – Izitru var i drift från 2014 till maj 2018. Se avskedsbrev på fourandsix.com (nere sedan december 2020 – arkiverat). – Izitrus källkod har licensierats av den amerikanska krigsmaktens forskningsinstitut DARPA och används i projektet MediFor. – Izitrus galleri av historiska manipulerade bilder finns kvar på pth.izitru.com (nere sedan december 2020 – arkiverat). – Se också Fotoforensics.

[bildbehandling] [foto] [källkritik] [nerlagt] [ändrad 19 januari 2021]

B.S. Detector

en avvecklad tjänst som varnade för falska nyheter.  – B.S. Detector installerades som ett tillägg till Google Chrome och kunde också, fast med mer krångel, installeras på andra vanliga webbläsare. För varje webbsida som användaren besökte kollade B.S. Detector länkarna på sidan mot en manuellt sammanställd lista över sajter som ansågs sprida falska nyheter eller hård vinklade nyheter. Om sidan fanns på en sajt som fanns med på listan visades ett varningsmeddelande. – B.S. Detector utvecklades hösten 2016 av amerikanen Daniel Sieradski (danielsieradski.com) (nere i juli 2022). Han ville motbevisa Facebooks påstående att det inte går att känna igen falska nyheter med automati­se­rade metoder och varna för dem. – Ironiskt nog blockerade Facebook B.S. Detector ett kort tag. Tjänsten är avvecklad. – B.S. står för bullshit. – Se bsdetector.tech (arkiverad). – Viralgranskaren† hade tidigare ett liknande Chrome‑tillägg med många svenska sajter.

[desinformation] [källkritik] [nerlagt] [ändrad 19 juli 2022]