DirectBand

ett avvecklat nät av radiosändare i USA och Kanada, startat av Microsoft. Det användes för Microsofts trådlösa nätverk Spot, som visades upp 2003, senare känd som MSN Direct. DirectBand använde existerande FM-sändare och sände på oreglerade radiofrekvenser. DirectBand lades ner i januari 2012.

[nerlagt] [trådlöst] [ändrad 12 maj 2020]

spektrum

inom elektronisk kommunikation: de radiofrekvenser som används för informationsöverföring. Det omfattar radiofrekvenser som används för radio, tv, kommunikationsradio, mobiltelefoni och trådlösa nätverk. – Se också spektrumförvaltning. – I allmän bemärkelse är spektrum en kontinuerlig följd av frekvenser: regnbågen är ett spektrum av synliga elektromagnetiska frekvenser – färger. – I ännu mer allmän betydelse används det om något som förekommer i högre eller lägre grad, till exempel autismspektrum. – På engelska: spectrum.

[fysik] [mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 maj 2020]

spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobiltelefoni, kommunikations­radio och tråd­lös dataöver­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att samarbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Se också refarming. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 januari 2021]

AirPlay

system från Apple för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. – Air­­Play är en sluten teknik som bara används i Apples egen ut­rust­ning och av företag som har köpt licens av Apple. Släpptes 2004 som AirTunes och klarade då bara musik. 2010 bytte det namn till AirPlay och klarade då även video. – Air­Play konkurrerar med Mira­cast från Wi‑Fi Alliance och tidigare också med WiDi† från Intel. – Se Apples webb­sidor (länk).

[ljud och bild] [trådlöst] [ändrad 30 mars 2017-2]

Contactless

  1. contactless, se kontaktlös;
  2. – ett kontaktlöst betalsystem från Mastercard. – Finns för plastkort och för mobil­tele­foner med NFC. Man behöver bara hålla kortet eller telefonen intill kortläsaren (”blippa”) för att betalningen ska genomföras. Contactless kallades tidigare för Paypass. – Masterpass (tidigare Master­card Pay­pass Wallet) är en betaltjänst som kan samla många konton i ett gemen­samt gränssnitt. – Se Mastercards webbsidor.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 29 april 2022]

refarming

spectrum refarming – spektrumskifte – omfördelning av radiofrekvenser. Frekvensområden får nya användningsområden, vanligtvis för att underutnyttjade frekvensområden ska utnyttjas mer effektivt. – Se också spektrumförvaltning.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 januari 2021]

wi-fi offloading

wi-fi-avlastning – överföring av mobiltelefontrafik till wi‑fi‑nät. Syftet är att avlasta mobilnäten där det är möjligt. De flesta mobiltelefoner har wi‑fi, och mobiloperatören erbjuder ofta anslutning till ett wi‑fi‑nät som del av abonnemanget.

[mobilt] [trådlöst] [ändrad 12 november 2018]

Byzantium

ett utförande av Linux utvecklat för användning och kommunikation som inte ska kunna övervakas. – Byzantium kan köras från CD eller på en USB‑dator och sätter automatiskt (om det finns teknisk möjlighet) upp ett trådlöst nätverk som kan kommunicera direkt med andra datorer i närheten. (Se mesh.) – Läs också om projektet Meshnet, appen Firechat† och om USB‑datorn Cotton Candy† samt om Haven, Anonym OS, live CD och Tails. – Se project-byzantium.org (senast uppdaterad 2013, mycket trög).

[linuxdistributioner] [trådlöst] [övervakning] [ändrad 24 november 2022]

Meshnet

ett avsomnat projekt för att skapa ett kommunikationsnätverk som är fritt från övervakning och censur, och omöjligt att blockera. – Grundidén var att deltagarna kommunicerar direkt och indirekt med varandra med trådlös teknik (se mesh). Nätverkets plattform är CJDNS. – Meshnet kallades ibland för darknet, ett namn som projektet ville slippa: Meshnet var nämligen privat snarare än hemligt. – Webbsajten projectmeshnet.org är nerlagd (2016), men kopplar vidare till Hyperboria (hyperboria.net), ett projekt med liknande inriktning. – Läs också om bit (betydelse 2), community network, Feed over email, Free network foundation†, Greatfire, Haystack, internetridån, svartkast och Telex (betydelse 2).

[nerlagt] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 19 juni 2019]