adressrymd

mängden av möjliga adresser i ett system. – Termen adressrymd användes först när det gällde minnen, men den är också tillämpbar på adresser i nätverk, hårdvara eller annat. Adressrymden begränsas ytterst av adressernas längd. Övergången från 32‑bitars till 64‑bitars processorer innebär till exempel att antalet teoretiskt tänkbara minnesadresser ökar från 232≈4,3 miljarder till 264≈18,5 triljoner. Samma ökning blir det av IP‑adresser när IPv6 införs. I själva verket är adressrymden alltid mindre än det matematiska maximum, eftersom adressystemets uppläggning kan göra det omöjligt att använda en del adresser. – På engelska: address space.

[it-system] [minnen] [nätverk] [ändrad 5 februari 2022]