R

  1. Märket för programspråket R. Bokstaven R över en oval.– ett programspråk avsett för statistik och analys av stora datamängder. – R är ett alternativt utförande av ett annat programspråk, S. R har utvecklats inom GNU‑projektet och är därför fri mjukvara, medan S har utvecklats på Bell Labs. Språket R har funnits sedan 1993, men har fått ny aktualitet i mitten av 2010‑talet på grund av intresset för big data och avan­ce­rad analys. Språket uppgavs 2015 ha flera miljoner användare. – Språket R förvaltas av The R Foundation, se r‑project.org. För att stödja användare av R bildade Linux Foundation i juni 2015 organisationen R Consortium, se r‑consortium.org, med stöd av bland annat R Foundation, Google, Microsoft och Oracle;
  2. – för rött, se RGB;
  3. – se multipelprefixet ronna.

[analys] [färg] [förkortningar på R] [multipelprefix] [programspråk] [ändrad 18 november 2022]

Dagens ord: 2015-07-17